РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НБУ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НБУМагистърските програми на НБУ – шанс за вълнуваща нова кариера в сферата на вградени компютърни системи и цифровите телекомуникационни мрежи Индустрията на бъдещето налага възприемане на изцяло виртуализиран модел на производство. Повечето съществуващи и нововъзникващи индустрии ще изпитват потребност от висококвалифицирани инженери, притежаващи широкоспектърни умения в областта на цифровите системи и мрежи. Ние в Нов български университет имаме опит в разработката и предлагането на съвременни магистърски учебни програми за квалификация и преквалификация на специалисти от бързо развиващи се сфери на индустрията и услугите. Нашите специализации максимално добре удовлетворяват ранообразни потребителски интереси. Новите магистърски програми по “Вградени системи” и “Цифрови телекомуникационни мрежи” предоставят възможности за квалификация и преквалификация на инженери и информатици, както и на специалисти, бакалаври и магистри, от други области. Избирайки този модел вие може да учите и работите едновременно, като учебният процес е приложно насочен и изцяло уеб базиран. В този процес от особено значение е студентите и работодателите да избират и създават свой собствен индивидуален учебен план. Студентите могат да избират учебни курсове от ресурсен пул с голямо разнообразие на учебни дисциплини в акредитирани професионални направления. Така студентите получават възможност да се обучават в своя собствена учебна програма, която в максимална степен да отговаря на техните потребности. Ние с удоволствие ще ви консултираме за възможните варианти и време за обучение, и ще изготвим с вас подходящата за вашите нужди персонално ориентирана магистърска учебна програма. Гарантираме, че индивидуалният подход, в зависимост от вашето образование и професионални интереси, максимално добре ще задоволи личните ви потребности и тези на настоящия ви или бъдещ работодател. Може да ни откриете на www.nbu.bg и тел. 02 8110609, или изпратете запитване на email: telecom@nbu.bg, ние незабавно ще се свържем с вас.

Други рекламни публикации на НБУ

Top