РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Нов Български Университет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Нов Български УниверситетВисококачествено образование и възможности за бърза преквалификация предлага департамент Телекомуникации в НБУ Вие искате да бъдете водещ професионалист в най-бързо прогресиращата област и динамично развиващ се бранш през следващите десетилетия – телекомуникациите? Във времето на бързи промени изискванията към индивидуалната професионална квалификация, качества и знания се менят в период от 5-10 години. ? Искате престижна и сигурна реализация? ? Искате да сте на висотата на съвременните предизвикателства? ? Искате да сте сред най-добрите? Ние гарантираме висококачествено образование, предлагаме възможности за бърза преквалификация, надграждащи знания и специализирани консултации от доказани в практиката специалисти в следните направления: ? Инженеринг и мениджмънт по мобилни комуникации. ? Управление и бизнес планиране на цифрови електронни медии. ? Инженеринг и мениджмънт на телекомуникационни мрежи. ? Мениджмънт на динамично изменящи се системи. ? Управление на ICT проекти. Ние сме департамент “Телекомуникации” в Нов български университет – София, 1618 ул. “Монтевидео” №21 тел. 8110609 telecom@nbu.bg

Други рекламни публикации на Нов Български Университет

Top