Нов „хъб за експертиза“ обединява топ-знания за ролята на смазочните продукти в ефективното производство

Механични системиФирмени публикации • 11.07.2017

Нов „хъб за експертиза“ обединява топ-знания за ролята на смазочните продукти в ефективното производствоMobil SHC Club е социална мрежа за специалистите, които се грижат за безпроблемното функциониране на производственото оборудване


Една нова социална мрежа, но не масова, а само за специалисти, си е поставила за задача да свърже главни инженери и технически директори от предприятия от цял свят, готови да споделят опит и почерпят знание от колегите си по една сложна тема: използването на по-добри смазочни продукти за подобряване на ефективността на производственото оборудване.

В тази тясно специализирана професионална социална мрежа те могат да открият експертиза и градивен опит, приложен на практика от компании във  всички сектори от цял свят. В така наречения „клуб“ специалистите могат да се допитат до експерти – инженери, които са посветили професионалното си ежедневие на подобряване качествата на смазочните продукти, както и на правилното им внедряване в производството. Mobil SHC Club е същински „хъб“ за обмяна на опит и добри производствени практики в тази област, който нито една публикация или професионална конференция по света не може да поднесе – наведнъж, лесно и бързо.

Mobil SHC Club: хъб за експертиза

За експертите, които имат отговорността да се грижат за производственото оборудване в едно предприятие, възможността да се допитат до колеги-професионалисти с богат опит и задълбочени знания, е безценен ресурс. Подобен контакт може да се реализира предимно по два начина. Най-популярният са специализирани „събития“ – форуми, конференции, професионални сбирки, тематични конгреси. Те изискват мощна инвестиция на време за подготовка, организация, солидно финансиране и пътуване до мястото на провеждане, което пък нерядко означава жертване на други работни ангажименти.

Освен всичко, подобни събития специално в областта на смазочните продукти са рядкост в България и региона. Друга възможност за професионален контакт е директното онлайн общуване. То е гъвкаво откъм време и в същото време дава досег до много повече ресурси.

Социалната мрежа на специалистите по лубриканти Mobil SHC Club е именно такъв инструмент. Тя е достъпна по всяко време. В нея участват както най-добрите специалисти от цял свят, внедряващи новостите в областта на смазването, така и технически директори и главни инженери от предприятия от всички сегменти на индустрията. Желанието им за обмяна на опит и споделяне на информация без жертване на време и средства се постига чрез Mobil SHC Club.

„Малцина си дават сметка, че именно смазочните продукти могат да помогнат за спестяване на енергия в производствения процес или да съкратят работния цикъл на машините, което води до по-висока производителност на оборудването. Това се постига посредством непрекъснатият процес на проучване, разработване и подобряване на маслата – а ние можем да научаваме за тях и най-вече за тяхното практическо приложение постоянно, благодарение на този нов хъб на експертизата от цял свят - Mobil SHC Club,“ казва Илия Ангелов, мениджър индустриални продукти в Омникар БГ – официален дистрибутор за България на маслата Mobil.

Ангелов е един от онези специалисти, които в една неголяма европейска държава се броят на пръстите на едната ръка: експертите, които консултират производствените предприятия със „заплетени“ случаи на проблемно работещи машини.

“Черпим знания и опит от работата на колеги-професионалисти по цял свят. Имаме поглед върху световната практика в най-различни сектори. Намираме решения на трудни ситуации в предприятия с изключително специфични проблеми, при които оборудването е подложено на тежки работни условия .“

Социалната мрежа за професионално общуване по темата за смазването, Mobil SHC Club, предлага няколко възможности за черпене на опит от глобалната практика.

Повече за предлаганите възможности може да прочете на: http://www.omnicar.bg/event/mobil-shc-club/

 


Omnicar_logo

 

Омникар БГ ЕООД

4000 Пловдив
бул. „Кукленско шосе" 15-17

тел. 032 946 946
факс 032 946 945


1202 София
ул. "Индустриална" 11
(бивш хладилен завод)

тел. 02 403 33 90
тел. 0885 292 270
e-mail: office@omnicar.bg

www.omnicar.bgTop