Нов процес на адитивно производство

Автоматизация • 07.09.2016

Нов процес на адитивно производство
Нов процес на адитивно производство

Технологиите на адитивно производство са разработени първоначално за целите на бързото производство на прототипи при по-ниски производствени разходи и в по-кратки срокове в сравнение с традиционните технологии. В последно време технологичното развитие доведе до постигането на много висока гъвкавост на такива процеси при серийно производство на завършени изделия и техни функционални компоненти в различни сектори на промишлеността - автомобилната, авиокосмонавтиката, биомедицинския инженеринг и енергетиката.

Технологиите на адитивно производство позволяват откриването на нови производствени възможности. Независимо от това, те са свързани с нови предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени преди да стане възможно цялостното възползване от потенциала на адитивното производство - в това число проблемите, свързани с качествения контрол и мониторинга. Някои изследователи предлагат нов процес за адитивно производство, наречен "Производство на многослойно метално фолио”. Той се използва за производство на екземпляри, предвидени за изпитания на опън. Проведени са три теста върху екземплярите - първите два чрез анализ на ефектите на обелване и корозия на листове Al99.5. Третият тест извършва оценка на силата на алуминиеви/медни сплави. Резултатите показват, че степента на обелване и корозия не оказва значително влияние на съпротивлението. Якостта на опън показва, че частта, произведена чрез предложения процес, е с 8 % по-яка от тази, създадена чрез обработка на цял блок алуминий. Заключенията доказват, че процесът може да произвежда постоянни добри резултати, за разлика от конвенционалните методи на металообработка.

Top