Нова електромеханична преса за прахообразни материали - поредно подобрение на хибридните пресови системи

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Нова електромеханична преса за прахообразни материали - поредно подобрение на хибридните пресови системи | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">

За производството на детайли със сложна геометрия при голям брой на ходовете се използват механични системи за пресоване. При тях възможностите за настройка са ограничени поради механичните настройки, а преминаването към друго изделие е свързано с разходи на време и труд.

За да избегне това KOMAGE разработи хибридни концепции за преси, които съчетават високата производителност на механичните с гъвкавостта на хидравличните системи. За съжаление механично-хидравличните преси за прахообразни материали не винаги отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност и издръжливост, което наложи прилагането на електрически сервозадвижвания и при пресите.

В същото време използването на електрически преси за едросерийно производство на детайли с проста форма е икономически нецелесъобразно.

С разработката на електромеханична преса за прахообразни материали, фирмата KOMAGE реализира последващо развитие на хибридните системи за пресоване без хидравлично задвижване. На клиента се предоставя система за пресоване, която съчетава предимствата на хибридните преси, тоест комбинация от производителност и гъвкавост, с предимствата на електрозадвижването.

Електромеханична преса за прахообразни материали от серията KME
Машините от серията KME са високопроизводителни механични преси със свободно движеща се матрица, които са предвидени за серийно производство на керамични или метални детайли със сложна геометрия.

Единствена по рода си е комбинацията на механичното задвижване на горния поансон(щемпел) и сервоелектрическото задвижване на матрицата, защото при хибридните преси от подобен тип се използва хидравлично задвижване на матрицата. Чрез използването на специално разработен електроцилиндър е възможно намаляване на разхода на енергия с до 85% спрямо механично-хидравличните системи.

С отпадането на периферните хидравлични компоненти се редуцира необходимото място за разполагането, както и шумът от машината. В същото време се намаляват и разходите за поддръжка, напълно отпадат разходите за смяна и изхвърляне на хидравличното масло.

Предаване на усилието по оста на матрицата се осъществява чрез директно задвижвана винтова предавка, която гарантира и точното позициониране. Особено преимущество е износоустойчивостта на използваната шпинделна технология, защото и при оставаща постоянна височина на детайлите, водеща до едностранно натоварване на шпиндела, се предотвратява износването на ролките. Така не се изисква механично преместване за удължаване живота на шпиндела.

Горният поансон се задвижва от механичен двоен ексцентрик, който предава централно силата и осигурява голямия брой ходове. Движението на матрицата е свободно програмируемо, при максимално усилие на изтегляне и задържане по цялата височина на пълнене. Това дава възможност за просто и лесно реализиране на всички съвременни методи на пресоване и пълнене, както и комбинирането им, без да се налага смяна на профилни гърбици и регулиране на механични упори.

Задаваните стойности за позицията на матрицата се изчисляват постоянно и се синхронизират с движението на горния поансон. Това дава възможност  при пресоване на детайли с комплексна геометрия в големи серии да се постигне оптимална повтаряемост на плътността.

Предимства за потребителите на серията KME
• висока производителност (брой на ходовете на пресата) - чрез механичното задвижване на горния поансон;
• висока гъвкавост и качество на детайлите - обусловена от свободно програмируемото движение на матрицата;
• нисък разход на енергия - чрез комбинирането на механично и сервоелектрическо задвижване;
• намаляване на необходимото място и на нивото на шума - чрез отпадането на периферните хидравлични компоненти;
• висока продължителност на живота на шпиндела, не се изисква механично преместване на шпиндела - чрез специална шпинделна технология с ниско износване;
• незначителен разход за поддръжка- отпада хидравличното задвижване;
• висока точност на позиционирането - обусловена от директното задвижване на матрицата;
• устойчива концепция за задвижване - по-малко енергия, по-малко шум, без хидравлично масло.


Вижте още от Нова електромеханична преса за прахообразни материали - поредно подобрение на хибридните пресови системи


Top