Нова учебна лаборатория “Умни и специализирани роботи”

РоботикаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2021 • 15.06.2021

Тончо Тончев, специалист продажби - роботизирани системи

 

Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Mitsubishi Electric, PILZ, Cognex

 

На 29 май 2021 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив, се състоя официална церемония по откриване на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, с участието на еврокомисаря Мария Габриел, заместник-кмета на гр. Пловдив - Анести Тимчев, ректора на Техническия университет в София проф. дн инж. Иван Кралов, директора на филиал Пловдив - проф. д-р инж. Въльо Николов, Пламен Панчев – изпълнителен директор на Тракия икономическа зона.

Една от най-високотехнологичните нови учебни лаборатории в новооткрития център е „Умни и специализирани роботи“, проектирана и реализирана от екипа на водещата българска инженерингова компания Ехнатон. 

В резултат на успешно реализиран инженерингов проект през 2020 г. Ехнатон изгражда във висшето учебно заведение най-модерно оборудваната учебна лаборатория в региона – учебно съоръжение по автоматика и роботика с най-съвременна техника и технологии. Разработен е учебен стенд, обединяващ иновативни технологии в областта на роботизацията, машинното зрение, автоматизацията, софтуера, системите за сигурност и безопасност и др.

Новата учебна лаборатория продължава и надгражда създадената от Ехнатон през 2018 г. учебна лаборатория в Технически университет София, филиал Пловдив, като част от дейността на компанията в подкрепа на българското образование.

 

Обхват на проекта

Лабораторията дава възможност на младите инженери да получат най-адекватни и съвременни познания, комбинирано с практическо обучение с високи технологии и реална апаратура. Освен практика, свързана с учебния процес, в тях се провеждат множество обучения от страна на професионалисти от Ехнатон. С наличната техника екипът на Ехнатон също развива сложни интеграции между системи, които са рядкост за Източна Европа: 2D и 3D машинно зрение, многоосни серво системи, сензори за сила, мониторинг на процеси (SCADA, BI), анализ на производствени данни (deep learning, изкуствен интелект), като натрупаното знание впоследствие се прилага в проекти на клиенти.

В учебния стенд са интегрирани 2 робота – индустриален и колаборативен, които могат да работят както заедно, така и поотделно. Също са внедрени и системи за 3D и 2D зрение за разпознаване на детайли в реално време, чиито координати се трансферират към управлението на роботите. 2D камерата се използва и като система за визуален контрол на качеството. Движението на детайлите е осигурено с 3-осна серво маса, а за безопасността се грижи специализиран safety контролер от последно поколение.

 

Решение и оборудване

Проектът “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по “Умни и специализирани роботи” в Технически университет - София, филиал Пловдив, е изпълнен по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01. Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”, по обособена позиция № 4: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на колаборативен робот, оборудван със сензори и интерфейси, както и обучаваща станция с индустриален манипулатор с 6 степени на свобода”.

Изграждането му се осъществява от съвместните усилия на професионалисти инженери в направленията “CNC системи и индустриални роботи”, “Индустриален софтуер, SCADA”, “Индустриална автоматизация и машинно зрение” и “Безопасност на машини” в Ехнатон, които разполагат с експертиза от най-висок клас в изграждането на специализирани цялостни решения за автоматизация, модернизация и безопасност. За успеха на проекта от ключово значение е и партньорство с водещи производители в областта на индустриалната автоматизация.

Благодарение на успешно реализирания проект, студентите имат постоянен достъп до последните новости от първа ръка. Заради високото техническо ниво на оборудването в лабораторията, освен практика, свързана с учебния процес, в нея се провеждат обучения от страна на професионалисти от Ехнатон. Провеждат се научни експерименти по обществено значими проекти.

Приложените в Технически университет – София, филиал Пловдив, технически решения включват:

 • Антропоморфен робот от най-ново поколение от серията MELFA на Mitsubishi Electric – RV-2FR-D-S25;

 • Колаборативен робот от първо поколение от серията ASSISTA на Mitsubishi Electric – RV-5AS-D;

 • HMI операторски терминал за диагностика, настройка и управление – 6.5‘‘ TFT, цветен сензорен пулт с подсветка за управление R56TB на Mitsubishi Electric (Настройки на екранни функции, програми, параметри, позиции; създаване на програми и редакция; ръчно изпълнение на програми ред по ред; обучение на позиции и координати; движение в ръчен режим; наблюдение на сигнали.);

 • Електрически серво хващач 4F-MEHGR-03 на Mitsubishi Electric, с максимална сила на захват от 22 N, управление на скоростта на захвата и силата на захващане. Обратна връзка за наличието на детайл в хващача чрез функция и тегло от 300 гр.;

 • Сензор за сила 4F-FS002H-W200 на Mitsubishi Electric с обхват на измерване за приложените сили по три оси 200 N и 4 Nm и точност на измерване за приложените сили 0.03 N. Сензорът разполага с програмни функции за контрол на силата на натиск, контрол на силата и скоростта, отчитане на прекомерен натиск. Събира и прехвърля информация от сензора за сила към програма в реално време, FTP сървър или съхранява данните;

 • Графичен терминал за визуализация GS2110-WTBD на Mitsubishi Electric, 10‘‘ TFT цветен LCD дисплей, 65536 цвята, с вградени интерфейси: RS422, RS232, Ethernet, USB, SD карта;

 • Патентовани платформи за контрол, програмиране и мониторинг на роботите – RT Toolbox 3 Pro и RT VisualBox Pro;

 • Система за безопасност на врати (мониторинг), които блокират движенията на роботите и задвижващите части при отворена врата;

 • Светлинни бариери на местата, изискващи чест достъп;

 • Система за 2D инспекция – Cognex InSight 7600, втора генерация високоскоростна, интелигентна, мултифункционална камера със специализирана оптична система за инспекция. Инспекцията се базира на водещите в индустрията алгоритми на Cognex за инспекция;

 • Система за 3D инспекция – Cognex 3D-A5000, предназначена за заснемане на 3D изображения с висока разделителна способност. Разполага с 3D LightBurst технология, която позволява бърза обработка на множество изображения за кратко време. 3D изображенията с висока разделителна способност, съчетани с водещите в индустрията инструменти за зрение – Cognex 3D, позволяват надеждни и точни решения за приложения като проверка на сглобки, измерване в редица и роботизирано насочване.

 

- 3D-A5000 предлага повече от 1,5 милиона 3D точки за откриване на най-фините характеристики на детайлите, режим High Dynamic Range (HDR) за заснемане на сцени с висок контраст, мощни 3D инструменти за VisionPro.

- 3D-A5000 предоставя 3D облачни изображения с висока разделителна способност, изградени от над 1,5 милиона 3D точки. Тези изображения с висока разделителна способност, съчетани с мощен набор от инструменти Cognex 3D във VisionPro, включително PatMax 3D, позволяват на 3D-A5000 да решава широк спектър от приложения от проверка на сглобката до измерване в реално време и роботизирано насочване;

 • Патентовани платформи на Cognex за визуализация VisionView, позволяващи създаването на удобен за ползване графичен потребителски интерфейс;

 • HMI операторски терминал VisionView 900;

 • Cognex Connect – комуникационна платформа за интегриране към управляващи и информационни системи;

 • Тройно (3-осово) AC серво задвижване/серво усилвател – Mitsubishi Electric, серия MELSERVO J4 - MR-J4W3-444B, за номинална мощност на двигател до 400 W;

 • HG-KR13 сервомотор от серията HG-KR Series на Mitsubishi Electric, с номинална мощност 100 W; номинален въртящ момент 0.32 Nm; максимален въртящ момент 1.1 Nm, номинална скорост 3000 об/мин.

 • HG-KR43B сервомотор от серията HG Series на Mitsubishi Electric, с номинална мощност 400 W; номинален въртящ момент 1.3 Nm, максимален въртящ момент 4.5 Nm, номинална скорост 3000 об/мин., спирачка.

 

 

__________________

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

 


 

 

www.akhnaton.biz

 

 

Top