Новата серия двойно-диафрагмени помпи Verderair Pure намират широко приложение в производството на метали

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

В металодобивната промишленост всичко е продиктувано от нуждата за максимизиране, рентабилността, ефективността и доходността. Поради тези причини процесът е един от най-трудните сред индустриализираните работни среди. Въпреки това, твърде често в тази висококонкурентна среда компаниите използват грешни решения за изпомпване за техните специфични приложения за добив.

Концернът Вердер притежава богат опит в предоставянето на помпени решения на компании от целия свят. Вердер осъзнава, че за голям брой организации навигацията чрез техническите пречки в минната индустрия може да представлява огромно предизвикателство. Постигането на това може да означава значително намаляване на разходите и подобряване на работния процес.

Солидната серия двойно-диафрагмени помпи Verderair Pure, произведени от монолитно парче чист материал PE или PTFE (също така налична и версия с електрическа проводимост) е проектирана за работа при тежки условия – при голямо натоварване, с агресивни течности, при високи температури (до максимум 120 °С) и при най-сурови работни условия, каквито са в преработвателната промишленост.

Помпите Verderair Pure притежават редица доказани предимства. На първо място, намаляване на оперативните разходи благодарение на по-ниската консумация на въздух, тъй като въздушният клапан е много бърз в смяна на посоката. Сгъстеният въздух влиза в камерата, само когато ходът на мембраната е завършен. Използваният сгъстен въздух се отстранява без почти никакви ограничения. Той се използва само за да се премести изпомпваната течност.

Друго предимство е увеличаването на производителността, което се дължи на по-високия дебит и по-малката поддръжка. Ниско “спадане на налягането” при преминаването на течността през камерата на изпомпване, с което се осигурява гладък поток и повишена ефективност. Диафрагмите имат специален профил, предназначен за изключително дълъг експлоатационен живот.

Марин Мереуца, Координатор вътрешни продажби за България и Румъния, ВердерКлючови думи: Вердер, двойно-диафрагмени помпи, помпени системи, Verderair PureTop