Новата трошачка на Метсо предлага оптимална ефективност

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

Метсо Минералс е водещ доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии.

Новата трошачка HRC 800
на Metso, която може да бъде намерена и на българския пазар, предлага голяма гъвкавост и максимална ефективност”, разказват от компанията.
„Машината е идеална за приложения и спомагателните дейности при производството на различни продукти като ситна фракция и фин чакъл, прах и каменно брашно/ изкуствен пясък.

Принципът, използван при проектирането и създаването на HRC 800, се състои в прилагането на специфичен, предварително установен натиск за раздробяване, който се поддържа през цялото времетраене на процеса. Докато конвенционалните ролкови трошачки обикновено работят с фиксиран отвор и ограничено работно налягане, HRC 800 използва плаващо разстояние. То се регулира автоматично въз основа на характеристиките на подавания материал (например форма, плътност, влажност, размер) и хидравличната система”, разказват те.

От компанията подчертават, че предимствата на произвежданите от Метсо минералс продукти и машини са високото качество, доказаната надеждност при експлоатация - наши машини работят успешно в най-тежките условия по целия свят и клиентски ориентираната сервизна програма.
„По отношение на

нововъведенията, които да очакват нашите клиенти
ще кажем: очаквайте резултати! Това е нашето обещание към клиентите и есенция на нашата стратегия. Това е нашето отношение, което споделяме глобално. Дългосрочните ни задачи са да помагаме на клиентите си да постигнат своите цели и отлични резултати.

Метсо Минералс е световен лидер в доставката на оборудване за минно-добивната индустрия с над 30 000 души персонал в 50 страни. Като компания от световен мащаб ние предлагаме непрестанно нови продукти и технологии на нашите настоящи и бъдещи клиенти вече повече от 100 години”, заявяват в заключение от Метсо Минералс.Ключови думи: Метсо Минералс, минна промишленост, трошачкиTop