Нови пътнически терминали на летищата във Варна и Бургас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2009

Инвестиционната програма на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт надхвърля 70 млн. евро


  Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт планира да инвестира около 72 млн. евро в изграждането на нови пътнически терминали на летищата във Варна и Бургас, съобщиха от компанията. Очаква се работата по строителството на терминалите да започне през настоящата година и да приключи през 2011 г.

Модулни терминали във Варна и Бургас
Сградите на летищата в Бургас и Варна ще бъдат изградени на т.нар. модулен принцип. Планира се терминалите да бъдат на три нива, с обща застроена площ над 26 000 кв. метра всеки. На първото ниво, което ще е под земята, ще бъдат разположени съоръжения за обработка на багаж. На следващия етаж ще бъде зоната за пристигане и заминаване. Предвижда се новият терминал на Летище Бургас да разполага с 36 чек-ин гишета, а на Летище Варна - с 24 чек-ин гишета, което съответства на разпределението на потока от пътници. На най-горното ниво ще бъде обособена зона за гранична проверка и зали за заминаващи пътници. Терминалите ще предлагат всички необходими удобства за пътници и ползватели.
"И през настоящата година ще продължим с подобряване на условията, които предлагат двете летища. Досега сме инвестирали в незабавни подобрения, свързани с увеличаване площта за обслужване на пътниците, подобрения на съществуващата инфраструктура, обновяване на техниката за обслужване на пътници и въздухоплавателни средства. През миналата година вложихме средства в обновяване на зоните за заминаване, а през тази ще инвестираме в подобряване на зоната за пристигане", заявиха от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт.

Другите инвестиции в летище Варна и Бургас
"Извън работата по новите терминали, инвестиционната програма за тази година включва разширение на пероните, рехабилитация на съществуващите писти и пътеките за рулиране, както и проектиране на два нови пътя за подход, които значително ще подобрят инфраструктурата в района. За двете летища предвиждаме и изграждането на система за непрекъснат мониторинг на шума", информира концесионерът.
Поради факта, че строителството на новия пътнически терминал в Бургас налага разрушаване на голяма част от съществуващите постройки, част от администрацията ще бъде преместена в нова сграда, която в рамките на тази година трябва да бъде пусната в експлоатация", коментират инвеститорите.

Нови електроразпределителни и ВиК системи
"Продължаваме и реконструкцията на електрическата система, и изграждането на обваловки (бетонни вани) около резервоарите с гориво. Остарялото оборудване за енергийно захранване вече е подменено и на двете летища. През настоящата година предстои още да се изградят главни електроразпределителни и нови ВиК системи, да се газифицира летище Варна и да се стартира работата по около 40 други значими проекти," допълниха от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт.

Енергоефективни технологии и системи за сградна автоматизация
„Нашето виждане е, че всички нови сгради и съоръжения по подразбиране следва да се проектират, изпълняват и управляват в съответствие с добрите практики за енергийна ефективност. В тази връзка се стремим изискванията за енергийна ефективност да са част от техническите задания по новите проекти, върху което работим. Имаме идея да интегрираме и фотоволтаични инсталации във фасадите и покривите на новите терминали, но това е въпрос, който ще се решава в процеса на тяхното проектиране. Планираме на един бъдещ етап да изградим технически център, който да обединява основните елементи на отделните системи в единна система за управление на активите", посочват от дружеството.
Top