Нови стандарти в индустрията - БДС EN 12405-3:2016

Начало > Измервателна техника > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4/2016 > 28.06.2016

В средата на м. февруари т. г. Българският институт за стандартизация (БИС) публикува стандарт БДС EN 12405-3:2016 “Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 3: Flow компютър”.

Третата част на този европейски стандарт определя изискванията и изпитванията на конструкцията, експлоатационните показатели, безопасността и съответствието на флоу компютрите (FCs), използвани да отговарят на метрологичните и техническите изисквания за устройство за преобразуване с висока точност.

“Те се използват за определяне на обема на газовете за горене, включително тези от първи и втори клас, съгласно EN 437. За целите на този европейски стандарт се разглеждат само тези флоу компютри, които са предназначени да работят с ултразвукови разходомери за газ съгласно ISO 17089-1 или с турбинни разходомери за газ, съответстващи на EN 12261.

В този стандарт се разглеждат калкулатори за флоу компютри само от класове E2 и M1. FCs са снабдени с външни отделни преобразуватели за налягане и температура, които могат да бъдат одобрявани поотделно. Предписанията, отнасящи се за преобразувателите за налягане и за температура, са дадени в приложения B и C”, се казва в описанието на документа.

Изискванията и изпитванията на калкулатора за изчисляване на енергията са дадени в EN 12405-2, уточняват от БИС.

Продължава в следващ брой.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: разходомери за газ, флоу компютри, БДС EN 12405-3:2016Top