Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Начало > Измервателна техника > 20.12.2016

Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи | Инженеринг ревю, снимка 1
Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи

Облак-базираните SCADA платформи днес позволяват реализирането на високо ниво на автоматизация, което осигурява информация за системата в реално време в достъпен и удобен за извличане под формата на различни справки вид. Тези технологии дават на операторите на комплексно процесно и измервателно оборудване, например в нефтения и газов сектор, възможността не само да осъществяват отдалечен мониторинг, но и да управляват дистанционно системата през уеб-базиран клиент или мобилно приложение.

Облак-базираните SCADA технологии
комбинират софтуерни инструменти и услуги от ново поколение, които гарантират, че данните от полевата измервателна апаратура ефективно се събират, съхраняват, анализират и валидират в облака, за да се реализира пълният потенциал на системата. Налице са възможности за известяване на операторите в реално време за настъпили или дори предстоящи аварии, неизправности и други проблеми, свързани с работата на полевото оборудване. То може да бъде включвано, изключвано и рестартирано през уеб-базирания клиент или мобилното приложения, без да е необходимо посещение на обекта.

Предимства на уеб-базирания достъп
С необходимите данни за идентификация (потребителско име и парола) всеки може да получи достъп до уеб-базираната SCADA платформа, при условие, разбира се, че разполага с достъп до интернет. Данните от интегрираното в системата измервателно оборудване могат да бъдат разглеждани и обработвани от всяка позната компютърна и мобилна платформа – на персонален компютър, лаптоп, таблет, смартфон и т. н.
Основно предимство на облак-базираният достъп до SCADA e възможността за

значителни икономии на средства и време
чрез осъществяване на отдалечено управление на полевото оборудване вместо ангажиране на персонал с реални посещения на обекта. Такива посещения са времеемки и скъпи, особено в газовия и нефтен сектор, където е необходим специализиран превоз за операторите до офшорните петролни и газови платформи. Разходите могат да нараснат неимоверно в зависимост от климатичните условия, разстоянието до обектите и техния брой, както и характера на локациите в които са ситуирани.
Посредством достъпа до уеб-базирана SCADA платформа операторите имат възможност стратегически да планират необходимите реални посещения на обектите, като междувременно получават изчерпателна информация от полевото оборудване под формата на доклади, аларми, текстови съобщения, имейли, уеб-справки през браузър-базирания клиент и т. н.

Подобряване прецизността на измерванията чрез облачни SCADA технологии
Уеб-базираните SCADA платформи осигуряват много повече ползи от възможностите за отдалечен контрол и мониторинг. Тези технологии спомагат и за оптимизиране работата на измервателното оборудване, както и за подобряване точността на полевите измервания. На базата на възможностите за достъп до настройките на всеки отделен измервателен уред в системата, информацията за статуса му, работните условия и данните от измерванията в хронологичен вид, софтуерът може да регистрира различни фактори, водещи до неточности в измерванията и отчитанията (от разходомерите за газ например), включително и неправилната им конфигурация.
Облак-базираните SCADA системи позволяват задаване на автоматични проверки на настройките и конфигурацията на измервателните уреди през желания интервал (ежедневно, ежемесечно и т. н.), които могат да задействат аларма при откриване на некоректно настроено оборудване.

Възможности за индивидуален контрол и мониторинг измервателни уреди
Богатите възможности на софтуерните SCADA платформи позволяват различни доклади и справки (по съответните критерии и за желания период, в исторически план) да бъдат извеждани дори за един единствен измервателен уред. Тази опция се оказва изключително полезна за уреди, монтирани на ключови локации и проследяващи критични процесни параметри. На тази база могат да бъдат генерирани и сравнявани работните профили на измервателни прибори, експлоатирани в различни обекти.
Информация за уредите в реално време, както и

детайлни справки за различни тенденции
могат да бъдат изобразявани от уеб-базирания SCADA клиент в удобен табличен и графичен вид. Графиките, визуализиращи промените в даден процесен параметър, като дебит, статично налягане, диференциално налягане, температура и др., са от критично значение за безопасната работа на полевото оборудване. Макар генерираната информация от измервателните прибори да е с големи обеми, особено при съхранението на хронологични данни от измервания за продължителни периоди от време, облачните сървъри елиминират необходимостта от скъп и заемащ място физически хардуер за съхранение.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: SCADA, измервателно оборудване, облак-базирани технологии, процесен контролTop