Новите радарни уреди VЕGAPULS обхващат всички приложения в силозите и бункерите за зърно

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

До преди десетина години единствената технология за измерване на ниво в зърнохранилища беше ултразвуковата. След това постепенно навлезе радарната технология с водеща микровълна. Постепенно с течение на времето обаче се наложи по-надеждната безконтактна радарна технология VEGA е позната с иновативната си техника за измерване на ниво и прагматичните си решения, когато става въпрос за предоставяне на потребителя на практическо използване.

Многократно изпитаната радарна технология е адаптирана към нуждите на потребителите – оттам произлязоха и новите радарни уреди VЕGAPULS, оптимално обхващащи всички приложения в силозите и бункерите за зърно.

Практическите проблеми, които могат да възникнат при безконтактното измерване на нивото в зърнохранилища, са ниската отражателна способност на зърното, както и често срещани високи и тесни силози, понякога и с вътрешни прегради.

Радарните нивомери от серията VЕGAPULS разрешават тези проблеми, благодарение на високия динамичен диапазон от 120 dB и добрата фокусировка на сигнала, достигаща до 4° диаграма на излъчване.

VEGAPULS серията радарни уреди надеждно измерва нивото в целия диапазон от 0 до 120 m в различни зърнохранилища. Времето на цикъла на измерване при това е под 1 s, а точността достига до ± 2 mm.

Наред с непрекъснатото измерване, вибрационните (VEGAVIB, VEGAWAVE) и капацитивни (VEGACAP) нивосигнализатори на ниво като независима измерителна система осигуряват допълнителна безопасност и надеждност на измерването.

инж. Христо Медаров,
търговски мениджър - VEGAКлючови думи: безконтактни радарни технологии, VEGA, VЕGAPULS, радарни нивомери, VEGAVIB, VEGAWAVE, VEGACAP, Глобал ТестTop