Новият завод ще работи само с български поддоставчици

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Стивън Куп, директор на Шнайдер Електрик България пред сп. Инженеринг ревю

Господин Куп, вече две години оглавявате офиса на Schneider Electric в България. Кой е най-големият ви успех, откакто пристигнахте в страната ни?

Първо, бих искал да подчертая, че успехите на Шнайдер Електрик България не са лични, а на всеки член на екипа. Ръстът на компанията през 2005 г. е с повече от 30%. Същата положителна тенденция се наблюдава и от началото на 2006 г. Сред успехите ни бих наредил и създаването на Направление за обслужване на клиенти, ангажирано в подобряване на техническите и логистичните ни услуги. Продължаваме да увеличаваме капиталите си, както на глобално, така и на локално равнище. Например, преди две години лансирахме сериите ключове и контакти Unica и Alia и вече имаме водещи позиции в тази област. Също така, Schneider Electric закупи компанията TAC, специализирана в областта на сградната автоматизация, и ние успешно лансирахме продуктовата й гама в България. Разполагаме с развита партньорска мрежа, която ни позволява качествено да обслужваме клиентите си от цялата страна.

Според конкуретните ви, голямата сила на Шнайдер Електрик България е екипът от специалисти, работещи за компанията.

Разбира се, и ще продължим да инвестираме в тази посока. Друго направление, в което концентрираме усилията си, са инженеринговите услуги, което ни позволява да предложим цялостни проекти и решения на клиентите ни.

Schneider Electric е от компаниите, инвестирали в собствени производствени мощности тук. Наскоро съобщихме, че предстои изграждането на нов завод. Защо избрахте България?

Заводът на компанията в Перущица стартира дейността си като локално, обслужващо българския пазар звено от производствената верига на Schneider Electric. Преди няколко години успяхме да постигнем качество на продукцията, съответстващо на европейските стандарти, и вече продукцията на завода се изнася на пет континента. Поради нарастващото търсене, взехме решение да изградим нова фабрика в Европа. Тъй като вече имаме производствени мощности тук и по-важното, разполагаме с одобрени поддоставчици, работещи със завода в Перущица, лесно взехме решението - да започнем строеж на нов завод на зелено край Пловдив. Той ще има по-големи производствени мощности, съответстващи на търсенето на целия европейски пазар.

Ще продължите ли практиката да работите с български поддоставчици?

Всички компоненти ще се купуват от български доставчици, което означава осигуряване на допълнителна заетост от страна на местни фирми. Например, за миналата година обемите на поръчките ни към български подизпълнители са за над 10 млн. евро. В същото време, поради високите ни изисквания за качество, Schneider Electric допринася за повишаване нивото на българските производители, което ги прави конкурентни и на чуждестранния пазар.

Кога читателите ни да очакват първата копка на новия завод и старта на реалното строителство?

Договорът със строителната фирма изпълнител вече е подписан и работата по проекта вече е в ход. Предвиждаме проектът да бъде завършен до януари 2007 г., когато ще започне и реалното изграждане на завода.

Вие сте специалист със сериозен мениджърски опит. Как оценявате възможностите за бизнес в страната?

Като сериозни. С предстоящото приемане на България в Европейския съюз би могло да се очаква подобряване на инфраструктурата, особено в областта на т.нар. комунален сектор, който има силно влияние върху развитието на бизнеса ни. Същевременно в по-дългосрочен план България трябва да създаде бизнес климат, стимулиращ чуждестранните инвестиции, особено в индустриалния сектор, където биха могли да бъдат положени повече усилия.

Силна ли е конкуренцията тук, господин Куп?

Безспорно, и става все по-силна с всяка изминала година. Това е и една от основните причини Schneider Electric да насочи вниманието си върху нивото на обслужване и способността да посреща нарасналите изисквания на клиентите ни. Ние отчитаме факта, че клиентът вече не се интерсесува единствено от ниска цена, а от отговорността на доставчика през целия експлоатационен период на оборудването. Очакванията на клиентите се увеличават пропорционално с развитието на пазарната икономика. Налице е сериозно развитие на строителния пазар, където инвеститорите вече осъзнават, че евтините и некачествени инсталации могат да доведат до много по-скъпо струващи последствия за техния бизнес.

Schneider Electric е сред компаниите с най-добре развита дистрибуторска мрежа в страната. Какви са плановете ви в тази посока?

Виждаме много добри перспективи в отношенията с партньорите ни и затова се стремим да ги запазим на високо ниво, както и да продължим да ги развиваме.

Как бихте определили пазарните стремежи на Schneider Electric в България?

Най-общо казано, да продължим да увеличаваме пазарния си дял. В момента имаме водещи позиции в много пазарни сегменти, в които трябва да продължим да развиваме продуктовите си гами. От друга страна, Schneider Electric продължава да придобива нови компании и така разпростира бизнеса си и в други направления, например в областта на системите за структурно окабеляване, сградната автоматизация и др.
Top