Новости при гранулаторите за пластмаса

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2022 > 28.09.2022

  • Изборът на гранулатор зависи от вида на материала, който ще бъде преработван, както и от размерите, формата и дебелината му

  • Повечето защитни устройства в съвременните гранулатори включват електрически блокировки, които възпрепятстват достъпа до режещата камера, докато роторът не спре да се върти

  • Съществуват три основни вида конструкции на режещата камера – тангенциална, конвенционална, с перпендикулярно подаване, както и хибриден модел

 

Изборът на гранулатор зависи от вида на материала, който ще бъде преработван, както и от размерите, формата и дебелината му. Ключови съображения са също и количеството материал, което трябва да бъде гранулирано, и по какъв начин ще се обработи регранулатът. Захранващият бункер трябва да гарантира безопасността на оператора и да е оразмерен така, че да може да поеме най-големите парчета материал, които ще се гранулират, без да е необходимо трудоемко и потенциално опасно предварително разрязване. Повечето защитни устройства в съвременните гранулатори включват електрически блокировки, които възпрепятстват достъпа до режещата камера, докато роторът не спре да се върти. По-старите гранулатори не разполагат с такива предпазни мерки.

 

Конструкция на режещата камера

Съществуват три основни вида конструкции на режещата камера – тангенциална, конвенционална, с перпендикулярно подаване, както и хибриден модел. Широко разпространената тангенциална конструкция позиционира ротора така, че той е изместен спрямо захранващия отвор и суровината се насочва към низходящия разрез на въртящите се ножове по допирателната към режещия контур. Тази режеща камера предлага голям радиус на “захапката”, което е най-ефективният начин за постигане на висока производителност и чист гранулат от обемисти, тънкостенни парчета материал.

Конструкцията с подаване на материала перпендикулярно на режещия контур се препоръчва за пластмасови части с по-голяма дебелина. Тук “захапката” е такава, че вероятността да се поеме твърде много материал и да се блокира роторът е по-малка. При хибридния модел материалът се подава към ножовете под ъгъл със средна големина в сравнение с описаните два модела, което позволява преработката в една-единствена машина на материал в широк диапазон на размери и форми, както с дебели, така и с тънки стени.

 

Ротори

Четирите основни вида ротори са отворени, затворени, шахматни и сегментирани. Отворените ротори осигуряват безпрепятственото преминаване на въздушния поток през режещата камера, което ги прави подходящи за гранулирането на чувствителни на топлина смоли или на суровини, които все още са топли след преработка.

При затворените ротори няма отворени пространства между въртящите се ножове и центъра на вала, което предоставя много по-силна конфигурация на монтаж на ножовете и добавя инерция, позволявайки разрязването на суровини с голяма дебелина. Шахматните ротори се предлагат в затворени или полузатворени конфигурации и са отличен избор за разрязване на най-тежките и най-дебели парчета пластмаса. При тежки приложения инерцията на ротора се повишава чрез маховици, което е по-практичният и рентабилен подход за постигане на по-голяма режеща сила, без да се добавя мощност. Сегментираните ротори обикновено се предлагат в спирална конфигурация, която осигурява повече срезове на оборот в сравнение с традиционните роторни конструкции. Режещият контур се запазва постоянен след заостряне, като запушването на ситото, нагряването и отделянето на фини частици са сведени до минимум. Тази конфигурация е отлична за преработката на тежки части пластмаса с голяма дебелина.

 

Ножове

Броят на остриетата, тяхната конфигурация, ъгълът на върховете им, скоростта и остротата им оказват съществено влияние върху качеството на гранулата и ефективността на гранулатора. Ножовете могат да бъдат монтирани на неподвижна основа или на ротора. Разстоянието между въртящите се ножове и тези, монтирани на основата, е от критично значение за ефективността по отношение на намаляване на размера на частиците. По-малките разстояния позволяват постигането на по-чисти, по-ефективни срезове и са важни, когато се гранулират по-меки, по-еластични полимери.

Много от гранулаторите се предлагат само с два стационарни ножа. Специалистите препоръчват консултация с производителя на гранулатора за определяне на подходящото разстояние между ножовете въз основа на гранулиращите се материали. Увеличаването на броя на стационарните или въртящите се ножове може значително да повиши производителността, тъй като броят срезове на един оборот нараства. Конфигурацията с наклонени ножове предоставя режещо действие, наподобяващо това на ножица, което осигурява възможност за по-висока производителност с по-малко мощност, по-ниски нива на шум и по-малко отделяне на фини частици и прах в сравнение с традиционната конфигурация.

Ножовете под остър ъгъл имат по-затъпени върхове и са подходящи за по-ронливи материали. Ножовете с остри върхове и под голям ъгъл се използват за разрязване на по-меки, поглъщащи енергията материали. По-ниските скорости на ножовете могат да повишат получаването на еднороден гранулат, да намалят шума и ограничат износването на режещата камера. При високи скорости на ротора частиците са податливи на унасяне около машината или на фино нарязване заради многократни срезове. По-бавното въртене на ротора предотвратява това като дава по-голям шанс на всяка гранула да премине през ситото.

Честотата на заостряне на ножовете зависи от абразивността на материала (съдържащите стъкло и подсилените компаунди се отразяват най-лошо на ножовете) и от състава на стоманената сплав, от която са изградени остриетата. Стоманите за ножове обикновено са предназначени да осигурят или якост, или износоустойчивост. Ножовете за меки, неабразивни материали се изработват от хром-ванадиева стомана (CVS), която предлага здравина и усточйвост на нащърбване, но се износва по бързо, отколкото други инструментални стомани. D2 стоманата, най-популярният избор за ножове на гранулатори, е по-твърда, но може да е податлива на нащърбване, което може да е проблем, ако в пластмасата има метални примеси. Необходимо е да се установи програма за регулярна периодична поддръжка, в рамките на която да се проверява износването и остротата на ножовете.

 

Сита

Размерът на отворите на ситото зависи силно от състава на материала и големината на машината. При работа с по-ниски скорости на ротора, по-малките отвори и по-малката дебелина на ситото ще доведат до получаване на по-еднородни по размер частици и максимална производителност. От друга страна, при високи скорости са необходими по-големи отвори на ситото, за да се постигне желаната производителност и да се редуцира отделянето на фини частици.


Вижте още от Машини


Ключови думи: гранулатори, преработка на пластмаса, рециклиранеРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top