Новости при пигментите за пластмаси

Начало > Инструменти, материали > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2024 > 09.04.2024

  • Следвайки глобалната тенденция за устойчивост, производителите на пигменти предлагат оцветители за биоразградими и компостируеми пластмаси, както и висококачествени решения, удължаващи експлоатационния живот на издръжливите пластмаси

  • Усилено се разработват и пигменти, отговарящи на изискванията на разрастващи се пазари като този на електрическите превозни средства

  • Оцветителите са обект на нарастващ регулаторен контрол по отношение на опазване на околната среда, здравето и безопасността в не по-малка степен от всички останали материали, използвани днес

През последните години производителите на пигменти демонстрират, че са наясно с потребностите на пазара на оцветители за пластмаси, предлагайки оцветители за биоразградими и компостируеми пластмаси, както и висококачествени решения, удължаващи експлоатационния живот на издръжливите пластмаси. Усилено се разработват и пигменти, отговарящи на изискванията на разрастващи се пазари като този на електрическите превозни средства.

Всички тези инициативи могат да бъдат възприети като признание, че оцветителите са обект на нарастващ регулаторен контрол по отношение на опазване на околната среда, здравето и безопасността в не по-малка степен от всички останали материали, използвани днес.

 

Тенденции при цветните пигменти

Отчитайки всичко това, от миналата година един от водещите германски производители започва да предлага верифицирани екологични декларации за продукти (ЕДП) за повечето си синтетични железооксидни пигменти. Тези декларации предоставят информация за екологичните характеристики на продукта, използвайки подход “от люлката до изхода” за анализ на жизнения цикъл. ЕДП осигуряват на производителите на пластмаси надеждна основа за сравняване на продуктите на различни доставчици на суровини.

Наблюдава се и увеличаващ се фокус върху оцветителите, подходящи за употреба в биоразградими пластмаси, при които има ограничения по отношение на съдържанието на тежки метали. Това може да ограничи базираните на никел, хром или мед пигменти до ключовите регионални стандарти за компостируемост.

Европейският стандарт EN 13432 регулира пластмасите и направените от тях продукти, предвидени за компостиране в общински или индустриални аеробни инсталации. Производителите на пигменти вече предлагат продуктови линии, с помощта на които лесно може да бъде постигнато съответствие с този стандарт. Нещо повече – предлага се и услуга по пигментен анализ, в рамките на която клиентът получава препоръка за максималната концентрация на железооксидни пигменти, която може да се достигне в състави на биопластмаси с ниско съдържание на тежки метали.

Доставчиците регистрират и нарастващ брой запитвания относно въглеродния отпечатък на пигментите. Това може да се обясни с увеличаващия се брой на производителите на мастербачи, които си поставят цели за редуциране на емисиите на парникови газове. Предоставянето на сертифицирани стойности от страна на доставчиците е важно, за да може надеждно да се изчислят емисиите на парникови газове от обхват 3.

Потребителите на пигменти все по-често имат притеснения и относно наличието на химикали като пер- и полифлуороалкилови съединения (PFAS) и полихлорирани бифенили (PCB). Законодателството в Европа по отношение на съдържанието на тези вещества в пигментите е строго, като се очаква и други региони по света да последват тази тенденция. В допълнение, някои пазари, например за текстил и обувки, имат свои собствени списъци с вещества с ограничена употреба, с които доставчиците на пигменти също трябва да се съобразяват.

Биоразградимите и компостируеми пластмаси поставят специфични изисквания към пигментите. По-голямата сила на цвета може също да доведе до подобряване на устойчивостта, тъй като ще редуцира нивата на използване на пигменти.

Повишеното използване на пластмаса, рециклирана след употреба от потребителя, в нови пластмасови опаковки представлява предизвикателство за мастербач индустрията и производителите на пигменти могат да помогнат в избора на подходящите продукти с оглед получаване на атрактивни цветове. В тези случаи от полза са оцветителите с висока наситеност.

Следва да се отчете и рециклируемостта след употреба. Водещите производители вече предлагат пигменти, които могат да издържат на няколко цикъла на рециклиране, включващи многократно нагряване, без да отделят вредни вещества. Една от новите пигментни добавки на пазара например е син оцветител, който е термоустойчив до 350°C, не се свива, не мигрира и е устойчив на светлина и метеорологичните условия, което го прави подходящ за употреба на открито.

Компанията, разработила пигмента, твърди, че благодарение на използваната технология разтворимостта на продукта се увеличава по време на последния му производствен етап, което го превръща в добро решение за влакнести и филмообразни материали.

 

Възможности за електрическата мобилност

Нарастващото търсене на електрически превозни средства води до повишена необходимост от високоволтови електрически компоненти, като конектори, които от съображения за безопасност трябва да бъдат оцветени в ярко оранжево. За тези продукти често се използват силно термоустойчиви състави в инженерните полимери и някои доставчици предлагат пигменти, отговарящи на това търсене.

Новост в тази област е силно наситен оранжев пигмент, разработен от американски производител, който предлага висока термична стабилност (до 300°C) и е съвместим с други добавки във висококачествените полимери, включително стъклени влакна, забавители на горенето и термостабилизатори.

Не всички части в електрическите превозни средства работят с високи напрежения. Водещ американски производител споделя, че нова серия от функционални пигменти на компанията намира приложение в пластмасовите компоненти за автономни превозни средства, използващи LIDAR сензори за определяне на размера на обекти и разстояние чрез лъчение в близката инфрачервена област (NIR). Тези пигменти могат да засилят отразяването на NIR на пластмасовите детайли и да увеличат чувствителността и способността на системата да различава обект или превозно средство от фоновия шум.

 

Иновации в черно

Много приложения на пластмасите зависят от черните и белите пигменти като основен оцветител или като компонент от техния състав с характеристики от критично значение. Все по-често обаче потребителите обръщат внимание и на параметрите на устойчивост, които могат да включват енергията, необходима за производството на пигмента или за използването му в компаунд, както и дали може да бъде сортиран по правилен начин в потоците за рециклиране.

Едно от скорошните предизвикателства за конвенционалните черни пигменти например е свързано с това, че те поглъщат NIR, смущавайки функционирането на една от ключовите технологии за детекция, използвани в автоматично сортиращо оборудване за целите на рециклирането. Поради това един от основните приоритети за водещите производители на пигменти понастоящем е разработването и оптимизирането на черни оцветители, отразяващи NIR.


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: пигменти, пластмаси, производство на пластмаси, оцветители, добавкиРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top