Новости при сензорите за близост в индустриалната автоматизация

Автоматизация • 21.02.2017

Новости при сензорите за близост в индустриалната автоматизация
Новости при сензорите за близост в индустриалната автоматизация

Основните предизвикателства при сензорите за близост са свързани с техните размери, точност, повторяемост, време за реакция и надеждност. Съвременните технологични разработки в областта са насочени към усъвършенстване на изброените и много други техни показатели, включително постигане на по-високо качество на по-достъпна цена.

Новости при материалите
Датчиците за близост от ново поколение се изработват от високоустойчиви материали, които ги защитават от различни химични и механични въздействия. Така се предотвратява навлизането на влага, прах и замърсявания в електрониката, което е сред основните причини за повреди при този тип сензори. Новите технологии при материалите са насочени и към защита на корпуса от резки промени в експлоатационните температури, характерни за много индустриални приложения. Благодарение на тези подобрения,

съвременните сензори за близост могат да работят при по-високи температури
и да издържат на удари, вибрации, абразивно износване, влага, прах, досег с охлаждащи течности, с флуиди за рязане, както и с корозивни химични агенти. Освен изработените от традиционни материали нови модели сензори с по-малки габаритни размери, на пазара са достъпни и нестандартни версии за специфични приложения, произведени от технологични полимери, керамика и усилени с въглеродни влакна материали.
Сред водещите тенденции е миниатюризацията. Сензорите за близост стават все по-малки и с все по-ниска консумация на енергия, но с все по-голям обхват и точност. Миниатюризацията се развива заедно с технологиите за микрообработка.

С навлизането на интелигентните технологии в областта на сензорите
дизайнерите им добавят нови функции, които елиминират потребността от системен мониторинг. Надеждността на тези устройства отдавна е доказана и става все по-висока с въвеждането в този сегмент на I/O модули, съвместими с технологии като DeviceNet, CompoNet и Profibus. Решенията, отговарящи на най-съвременните мрежови стандарти, се отличават с подобрен капацитет за обработка на данни и правят възможно изграждането на сензорни мрежи, в които управлението, диагностиката и отстраняването на проблеми може да става чрез кабелна връзка, безжично и дори автономно.

Потребителите могат да качват информация в паметта на сензорите
и да променят функциите им, за да ги адаптират оптимално към конкретното приложение. Датчиците стават все по-лесни за инсталация и разполагат с по-висока резолюция и по-голям обхват при същите или дори много по-малки габарити в сравнение с моделите от преди десетилетие. За подобрената линейност, повторяемост и точност на съвременните сензори за близост спомагат и възможностите за микропроцесорна обработка на сигнала.

Комбинирането на сензори за близост със системи за машинно зрение
от ново поколение позволява постигането на висока точност и надеждност при регистрирането на дефекти и липсващи компоненти в автоматизираната визуална инспекция. Паралелното развитие на технологиите в областта на видеокамерите и сензорите за индустриална автоматизация води до налагането на пазара на все по-функционални и по-достъпни ценово решения.
Сензорите за близост са подходящи за приложения, в които инспектираните обекти са с постоянна, предвидима или повторяема позиция. Когато пространственото им положение се променя (например на поточната линия), е необходимо използването и на технология за машинно зрение. Основно предимство на сензорите за визуална инспекция е, че могат да вземат множество решения на базата на едно-единствено заснето изображение.

Усъвършенстваните възможности за програмиране
са сред водещите тенденции в този продуктов сегмент, заедно с цифровите дисплеи, сменяемите сензорни глави, възможностите за "обучаване" на сензорите и т. н. Новите функции на датчиците за близост позволяват висока надеждност на измерванията, доскоро постигана единствено с помощта на скъпи оптични сензори.
С помощта на съвременните технологии в областта на електрониката, индуктивните сензори за близост днес са прецизни измервателни устройства, които могат да изчисляват изместването на даден обект или разстоянието до него с точност от порядъка на наколко микрона. Новостите при индуктивните сензори спомагат и за постепенно намаляване на цените на някои от основните продукти в областта на индустриалната автоматизация, базирани на такива технологии.

Безжична комуникация при сензорите за близост
Безжичната комуникация позволява сензорите за близост да бъдат монтирани и в трудни за окабеляване локации, което разширява приложната им област. Все повече устройства на пазара са безжични и разполагат с радиочестотни идентификатори и вградени захранвания, които позволяват продължителна работа. Скоро, когато безжичната комуникация стане повсеместна, сензорите за близост могат да бъдат вграждани дълбоко в конструкциите на различни машини и системи, без това да възпрепятства възможностите за комуникация с тях.

Разработват се редица нови технологии в областта
които правят възможно намаляването на броя компоненти в корпуса, като същевременно се подобряват надеждността и средното време между отказите (MTBF) на сензорите за близост. Опростяването на дизайна спомага за повишаване на ефективността, паралелно с намаляване на производствените разходи. Въз основа на тези възможности, производителите на сензори за близост днес имат свободата не само да разширяват продуктовите си гами отвъд индустриалните стандарти, но и да задават нови такива.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top