Новости в дизайна на лентовите транспортьори за оптимално оползотворяване на пространството – част I

Механични системи • 03.02.2017

Новости в дизайна на лентовите транспортьори за оптимално оползотворяване на пространството – част I
Новости в дизайна на лентовите транспортьори за оптимално оползотворяване на пространството – част I
Новости в дизайна на лентовите транспортьори за оптимално оползотворяване на пространството – част I

Транспортните (конвейерни) ленти са неразделна част от съвременното индустриално производство. Колкото по-комплексен набор от операции трябва да се извършат върху дадено изделие във фазата на производство, толкова по-сложни конвейери се проектират и внедряват в производствената линия за механичното му придвижване между отделните стадии на обработка.

В най-мащабните индустриални приложения
в пълен синхрон помежду си могат да оперират стотици отделни конвейерни ленти, които се грижат за транспортирането на компонентите и готовите продукти до изходната точка на производствената линия.
Индустриалните конвейери се изработват от износоустойчиви материали. Те трябва да са достатъчно здрави и устойчиви на различни механични въздействия, за да издържат на непрекъснато натоварване, но и достатъчно бързи и гъвкави, за да отговорят на изискванията на динамичните автоматизирани операции и високотехнологичното индустриално оборудване в модерните фабрики.

Основно предизвикателство при проектирането на лентови транспортьори
е оптималното оползотворяване на пространството в производственото хале. Новостите в дизайна на тези системи и иновативни технологии, като електростатичната адхезия например, осигуряват на проектантите в областта широка гама от решения, чрез които да реализират най-ефективните и креативни конвейерни ленти с оптимално използване на ценното налично място.

Z-образни елеватори
Z-образните елеватори могат да бъдат използвани както за вертикално издигане на продукти, така и за хоризонтално преместване, а също и за издигането им под ъгъл. Конструкцията им наподобява буквата Z и включва една или повече осеви точки. Този тип елеватори осигуряват "меко" транспортиране на различни продукти, включително насипни или единични товари. Z-образните елеватори са

подходящи за производствени халета с ограничено пространство
и наличие на различни пречки за инсталирането на транспортьори с конвенционален дизайн. Отделните оси на елеватора за придвижване на материалите нагоре и надолу по линията могат да са разположени под най-различни (включително и остри) ъгли една спрямо друга. Различни верижно-планкови или стъпкови фрикционни механизми се грижат за задържането на транспортираните продукти или материали на място при придвижването им под ъгъл.

Конвейерни системи тип "лента върху лента"
Конвенционалните лентови транспортьори най-общо биват два вида според релефа на работната повърхност – с обикновени гладки (каучукови, текстилни и т.н.) ленти, които се движат върху вертикални ролки (за наклони до около 20°) или със специални ленти с верижно-планкови механизми или фрикционни вложки (за наклони до 80-90°). Стъпковите дизайни не са подходящи за гъвкави деликатни товари (тип торбички със съдържание), които могат да се пробият и разсипят при попадането им на изпъкналите елементи (например метални прешлени) на работната повърхност

при придвижването им под по-голям ъгъл
За такива приложения могат да се използват конвейерни системи със специфичен дизайн "лента върху лента". При тях транспортираните товари попадат между две гъвкави ленти, изработени най-често от полиуретан, който преминават една над друга. Така товарите се захващат достатъчно стабилно, за да могат да бъдат премествани и под големи наклони в транспортьори, проектирани да заемат минимална площ в хоризонтално направление в производственото хале.

90-градусови вертикални транспортьори
Сред приложенията в областта на индустриалните транспортни системи, които представляват най-голямо предизвикателство, е придвижването на насипни товари във вертикално направление под наклон 90°. Традиционно решение на този проблем са кофъчните елеватори, но все по-често за такива производствени задачи се използват 90-градусови вертикални транспортьори.
Този тип конвейерни системи транспортират товарите директно във вертикално направление под прав ъгъл спрямо основата (и пода), като в най-високата си точка отново под ъгъл от 90° се свързват със следващата транспортна линия, която продължава транспорта на товарите в хоризонтално направление.

Ключово предимство на вертикалните конвейери
пред кофъчните елеватори е изчистеният им дизайн, който позволява по-голяма вместимост на бункера и възможност за придвижване на по-големи обеми товари за единица време. Съвременните вертикални транспортьори разполагат с автоматизирани системи за разтоварване, които включват самоприбиращи се странични прегради. Преимущество е и сегментирания дизайн на транспортната лента, който позволява при нужда да се подмени само повреденият участък, без да се демонтира цялата лента.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top