Новости в дизайна на транспортните ленти за оптимално оползотворяване на пространството – част II

Начало > Механични системи > 10.02.2017

Новости в дизайна на транспортните ленти за оптимално оползотворяване на пространството – част II
Новости в дизайна на транспортните ленти за оптимално оползотворяване на пространството – част II

С увеличаването на гъстотата на оборудването в съвременните фабрики пространството става все по-ограничено. Лентовите транспортьори са интегрална част от производствените линии, но конвенционалните дизайни обикновено заемат твърде много място. Новостите в механичните системи и технологиите, влагани в индустриалните транспортни системи, позволяват на проектантите да изграждат все по-нестандартни лентови транспортьори според конкретни изисквания на приложенията, оползотворявайки оптимално наличното място.

Гъвкави верижни транспортьори
Опростеният дизайн на гъвкавите верижни транспортьори позволява ефективното им адаптиране и към най-комплексните производствени линии по отношение оползотворяване на пространството в халето. Те могат лесно да бъдат разположени така, че да заобикалят различни препятствия, машини и оборудване, както и архитектурни елементи на помещението чрез

множество завои, чупки и различни наклони на транспортните ленти
Гъвкавите верижни транспортьори позволяват придвижване на товарите както във вертикално, така и във хоризонтално направление, заемайки изключително малка светла площ. Транспортната лента може да бъде усукана дори на 360 градуса, без това да влияе на скоростта й на придвижване или на капацитета й за пренос на товари. Този тип лентови транспортьори са изключително подходящи например за събиране, съхраняване и охлаждане на продукти между отделните процесни етапи.

Лентови транспортьори за репозициониране (Pacing conveyors)
Лентовите транспортьори за репозициониране са подходящо решение за приложения, при които е необходимо потокът товари да е равномерно разпределен по транспортната лента, например при захранване на опаковъчни машини в пакетиращата промишленост. Този тип конвейерни системи се грижат за поцизионирането на продуктите върху линията на еднакво разстояние един от друг с помощта на няколко транспортни ленти на една носеща конструкция.

Конвейерите за репозициониране обикновено се настройват така
че да следят както предния, така и задния ръб на продукта, а това позволява манипулиране и на обекти с различни размери. При навлизането на продуктите на линията система за машинно зрение измерва разстоянието между тях. В отговор управлението на серво мотора автоматично регулира скоростта на транспортната лента и отделните й подвижни сегменти,

за да изравни разстоянията между продуктите
Потокът се инспектира от оператор, който контролира скоростта и ориентацията на изделията, подготвяйки ги за различни по-нататъшни операции като машинна инспекция, пакетиране и др. Конвейерни системи от този тип могат да се използват и за оптимизиране на пространството при обединяване на продукцията от няколко транспортни линии, например преди опаковъчни операции.

Лентови транспортьори с електростатична адхезия
Електростатичната адхезия е технология, която се използва от години в различни сфери на техниката, но отскоро намира приложение и в индустриалните транспортни системи. Предимството, което осигурява, е стабилно закрепване на транспортираните продукти върху конвейерната лента. Технологията позволява на лентата да играе ролята на магнит, активиран с бутон или превключвател, като

между придвижвания обект и лентата се създава голяма сила на притегляне
Леглото на лентовия транспортьор е с пластмасово покритие. В него са вложени електропроводими ивици, захранвани със сигнал от специален контролер, които наелектризират лентата. В самата лента има електропроводими нишки, вплетени в текстила. Благодарение на електростатичната адхезия продуктите се закрепват здраво към лентата и могат да бъдат транспортирани дори под големи наклони и с висока скорост.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: лентови транспортьори, транспортни ленти, верижни транспортьори, електростатична адхезияTop