РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > NSKNSK, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ NSKПартньорство основано на доверие – и доверие основано на качество Тотално Качество от NSK : Синергиите на глобалната мрежа от NSK Технологични Центрове. Само един пример за това как ние задоволяваме нашите изисквания за високо качество. NSK е една от водещите компании с дългогодишна традиция в патентните приложения за машинни елементи. В нашите изследователски центрове по света, ние не само се концентрираме върху разработките на нови технологии, но също и върху непрекъснатото подобряване на качеството, базирано на интегрирана технологична платформа за трибология, технология на материалите, анализ и мехатронни системи. Повече за NSK на www.nskeurope.com или ни се обадете на +359 889 432 749 Представител за България · инж. Тодор Димитров · Tel./fax: +359 2 871 32 69 · e-mail: dimitrov-t@nsk.com

Top