Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм


Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм

През месец май т. г. Ню Систем спечели търг за изграждане на система за автоматизация на климата в новостроящ се цех на Унифарм. „Това е четвъртата реализация от страна на Ню Систем на подобна система за фармацевтичната индустрия. При изграждането й компанията ще разчита единствено на своите служители, като ръководител на проекта ще бъде инж. Владимир Лилов”, заявиха от Ню Систем.

„Целият процес по проектирането, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на системата трябва да бъде реализиран съгласно изискванията на добрата производствена практика (GMP) на американската фармацевтична асоциация (FDA). Ню Систем е единствената българска компания с такава компетенция и опит в реализацията на подобни проекти, благодарение на което Унифарм ни поканиха за участие в търга. Изграждането и оборудването на целия цех са финансирани от европейски програми за грантово финансиране, с подкрепата на Министерството на икономката, енергетиката и туризма”, допълниха от компанията.

Проектът стартира на 1 юни и до края на годината производствената база се очаква да бъде пусната в експлоатация.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

Осигуряването на оптимално качество на обработваните повърхности в комбинация с намаляване на сроковете и разходите за изпълнение е възможно единствено чрез оптимизиране на целия процес. ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още

Top