НЮ СИСТЕМ развива структурата си

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2009

"НЮ СИСТЕМ планира да разшири кръга от партньорските си фирми в областта на непрекъсваемото токозахранване, да развие дистрибуторската си мрежа и сервизните услуги, които предлага в цялата страна", съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Пунчев, управляващ съдружник на компанията. Стъпката е част от фирмената стратегия на НЮ СИСТЕМ за 2009 г. "През настоящата година работим с нова структура и оптимизирани процеси, които се надяваме да ни осигурят конкурентно предимство в спечелването на нови проекти за изграждане на системи за управление и контрол на сгради", коментира инж. Пунчев. Специалистите от New System заявяват намеренията си да се възползват от новите пазарни възможности, появили се вследствие на хармонизирането на нашето законодателство с европейското. "От 2008 г. в България влязоха в сила европейските норми за класификация на сградите и енергийна ефективност. Съгласно новия Закон за енергийна ефективност, всяка сграда с разгърната площ над 1000 кв. м ще трябва да бъде оборудвана със система за сградна автоматизация, която ще осигури оптимален енергиен мениджмънт с цел намаляване на енергийните разходи. В дългосрочен план, на всички сгради, включително и жилищните, ще бъдат издавани сертификати за енергийна ефективност, заедно с препоръки относно необходимите действия за повишаване на енергийната им ефективност", допълни инж. Пунчев.Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top