Обем на пазара на аварийни и евакуационни осветители *

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Внос/износ на осветителни тела за окачване и светлинни указателни табели в страната

*В Митническата тарифа на Република България отсъства специална позиция под която да се внасят, респективно изнасят аварийните и евакуационните осветители. По тази причина фирмите, предлагащи осветления от този тип използват позициите, отнасящи се до електрически осветителни тела за окачване на таван или на стена, с изключение на видовете, използвани за осветление на открити пространства, улици и пътища от една страна и светлинни указателни табели, светлинни надписи, рекламни лампи от друга. Следователно, посочените данни обхващат, но не се отнасят единствено до пазара на аварийни и евакуационни осветители в страната. Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на електрически осветителни тела за окачване на таван или на стена и светлинни указателни табели, светлинни надписи и рекламни лампи. Данните са предоставени от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на осветители са килограм и лева.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top