Обем на пазара на металорежещи машини

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2007

Внос/износ на обработващи центрове и стругове за периода 2000 - 2006 г.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни машини за обработка на метали, както и стругове, включително струговащите центрове, работещи чрез отнемане на метал. Информацията обхваща периода 2000 - 2006 г. Предоставена е от Националния статистически институт (НСИ). Данните за 2006 г. са предварителни и обхващат периода от януари до ноември.

Информацията за износа на стругове, включително струговащите центрове, работещи чрез отнемане на метал, за 2000 и 2002 г. не е показана на фиг. 2, тъй като представлява конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката - хармонизиран със законодателството на Европейския съюз - чл. 26 (1), т.3, които определят, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).

Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на обработващи центрове и стругове са килограма и лева.

 
Top