Обем на пазара на пневматични и хидравлични цилиндри

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2006

Внос/износ на хидравлични и пневматични двигатели с праволинейно движение

Публикуваните данни представляват официална информация за обема на пазара в страната на хидравлични и пневматични двигатели с праволинейно движение, предоставена от Националния статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основна мерна единица при предоставяне на официални статистически данни за пазара на хидравлични и пневматични двигатели с праволинейно движение е лева.

На фигура 2 отсъстват данни за износа на пневматични цилиндри за периода от 2000 до 2005 г., тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).

(Легенда : червено - хидравлични цилиндри; синьо - пневматични цилиндри)

 
Top