Обем на пазара на пожароизвестителни системи

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Внос/износ на пожароизвестителни системи за периода 2000 - 2006 г.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар, както и информационни табла с вградени течнокристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED). Информацията обхваща периода 2000 - 2006 г. Предоставена е от Националния статистически институт (НСИ).

Информацията за вноса на електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар за 2000 г., както и за износа на информационни табла с вградени течнокристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED) за 2001 г. не са показани на фиг. 1 и фиг. 2, тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката - хармонизиран със законодателството на Европейския съюз - чл. 26 (1), т.3, които определят, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).

Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на пожароизвестителни системи са килограма и лева.
Top