Обем на пазара на реверсивни термопомпи

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

Внос/износ на реверсивни термопомпи за периода 2002 - 2006 г.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на термопомпи с обръщаемо действие, фигуриращи в Митническата тарифа като съоръжения с устройства за охлаждане и инверсионен клапан за термичния цикъл. Информацията обхваща периода 2002 - 2006 г. Предоставена е от Националния статистически институт (НСИ). Данните за 2006 г. са предварителни и обхващат периода от януари до декември, включително.

Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на съоръжения с устройства за охлаждане и инверсионен клапан за термичния цикъл са килограма и лева.
Top