Обем на пазара на smart карти и системи за идентификация

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Внос/износ на четци с електронна интегрална схема и входни или изходни единици, можещи да съдържат запаметяващи единици

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на входни или изходни единици, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици, и карти, съдържащи електронна интегрална схема, предоставена от Националния статистически институт. Данните за 2005 г. обхващат първото полугодие. Публикуваната информация за 2004 г. и 2005 г. е предварителна.

Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на входни или изходни единици, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици, и карти, съдържащи електронна интегрална схема, са килограм и лева.

На фиг. 2 отсъстват данни за износа на карти, съдържащи електронна интегрална схема, през 2002, тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).
Top