Обем на пазара на табла и уредби

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2006

Внос/износ на табла и уредби за напрежение до и над 1000 V

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и др., предназначени за електрическо управление или разпределение - за напрежение, непревишаващо 1000 V, и за напрежение, превишаващо 1000 V. Информацията обхваща периода 2000 - 2006 г. Предоставена е от Националния статистически институт (НСИ). Данните за 2006 г. са предварителни и обхващат периода от януари до септември. Информацията за износа на табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и др., предназначени за електрическо управление или разпределение за напрежение, непревишаващо 1000 V, за 2002 и 2003 г., както и за износа на същите изделия, но за напрежение, превишаващо 1000 V, за 2000 и 2002 не са показани на фиг.1 и фиг. 2, тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката - хармонизиран със законодателството на Европейския съюз - чл. 26 (1), т.3, които определят, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).

Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и др., предназначени за електрическо управление или разпределение, са килограма и лева.
Top