Обем на пазара на центробежни помпи

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

Внос/износ на едностъпални и многостъпални центробежни помпи

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на центробежни помпи за периода 2000 - 2005 г. в лева. Информацията е предоставена от Националния статистически институт. На фигура 2 отсъстват данни за износа на многостъпални центробежни помпи за 2001, 2003 и 2004 г., както и информация за износа на едностъпални центробежни помпи за 2004 г., тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.25, който определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват). Съгласно митническата тарифа, основна мерна единица при предоставяне на официални статистически данни за пазара на центробежни помпи е лева.
Top