ОБО Беттерманн България, Мария Миленкова: Близкото сътрудничество и ориентацията към желанията на клиента са наш основен приоритет

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

Мария Миленкова, управител на ОБО Беттерманн България, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаема г-жо Миленкова, кои са основните акценти в дейността на ОБО Беттерманн към момента?
Налагаме на пазара една понякога подценявана у нас тема – мълниезащитата и защитата от пренапрежения. При попадане на мълния в една сграда опасностите могат да варират от пожар, повреда на уреди, огромни материални загуби, но също така и до застрашаване на човешкия живот.

Единствената ефективна защита е добре организираната система на всички нива на риска. Благодарение на своя изпитателен център „БЕТ”, разработен съвместно с един от водещите институти в бранша - „Зьост”, ОБО Беттерманн създава и подлага на изпитание над 1500 продукта от различни материали, които гарантират комплексна система за мълниезащита и защитата от пренапрежения на всяко ниво.

Темата беше основен акцент и по време на представянето ни на Международния технически панаир в Пловдив тази година. Ние вече сме ясно разпознаваеми както с емблематични продукти като кабелни скари, така и като коректен и надежден доставчик. Ако преди години участието ни тук представляваше и повод за утвърждаване на споменатите фактори, днес на нашия щанд се срещаме с дългогодишни партньори и доволни клиенти.

Обсъждаме бъдещи проекти, стараем се да усъвършенстваме сътрудничеството си, правим всичко възможно, за да бъдем близо до клиентите си, да им осигурим пълна подкрепа във всеки етап – проектирането, инженеринга, логистиката. Това е дълъг процес, но ние вървим по този път и това задава посоката и високите стандарти за всички колеги в бранша.

От какви етапи се състои изграждането на една подобна система?
На първото ниво се полагат уловители и отводители, които прихващат мълниите и ги отвеждат в заземителната инсталация. ОБО разполага с подходящи елементи и решения за почти всяко приложение – от взривоопасни инсталации за биогаз до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали.

Следващият важен елемент са заземителните инсталации, които отвеждат 50% от генерираната енергия в земята и представляват свързващото звено със защитни устройства като например пренапреженовите защити. Третото ниво на защитата представляват системите за изравняване на потенциала, които безопасно разпределят останалите 50% от генерираната енергия и така предпазват уредите и хората в сградата от опасно възникване на искра или претоварване.

Последното ниво на защита представляват пренапреженовите защити, които се монтират в главното електрическо табло. Пренапреженията възникват при директни или индиректни попадения на мълнии в системата или поради комутационни превключвания в самата мрежа. Затова пренапреженовата защита не е само защита от мълнии, а и от така познатите вече на много незащитени предприятия и домакинства смущения, свързани с преноса.

Към кой клиентски сегмент са насочени решенията на ОБО?
ОБО Беттерманн предлага решения за мълниезащита и защита от пренапрежения за почти всяко приложение - както за индустриалните, така и за жилищните сгради, в които щетите от мълнии, а все по-често и от пренапрежения от смущения в преноса, са също със значителен мащаб. Близкото сътрудничество и ориентацията към желанията на клиента са основен приоритет на ОБО.

Нашите служители са на разположение за съдействие при въпроси за продуктите, монтажа или проектирането, т. е. ние сме в услуга както на проектантите, така и на инсталаторските и строителните фирми и крайните клиенти. Развили сме професионален и гъвкав инженеринг, разполагаме с перфектна логистика. Това, съчетано с традиционно високото качество на продуктите, ни утвърждава като опитен и реномиран производител и надежден партньор и в този продуктов сегмент.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top