РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБО Беттерманн България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО Беттерманн БългарияОБО Беттерманн разполага с пълен спектър от иновативни продукти за ефективна защита от пожар. Наред с противопожарните прегради като пожарозащитен хоросан, минерална вата, блокове от пенопласт ОБО предлага и набор от противопожарни канали, както и всичко необходимо за запазване на функционалността на електрическата инсталация – от тествани в различни условия на пожар кабелни скари до противопожарни разклонителни кутии, анкерни системи и други крепежи.

Позволяващите създаване на всякаква форма противопожарни възглавници от системата „PYROBAG” са предназначени за временни и постоянни прегради в стени и тавани, при реконструкция.

Раздуващите се при пожар блокове от пенопласт от серията „PYROPLUG” надеждно възпрепятстват проникването на огън и дим в помещенията в местата на кабелни проходи през стените например. Този материал не отделя прах и влакна, което например е много важно при монтаж в лабораторни и сървърни помещения.

Преградата от минерална вата на ОБО от типа „PYROPLATE Fibre” представлява удобна защита при комбиниране на различни видове инсталации. С устойчиво на влага покритие и лесен последващ монтаж плочите от минерална вата позволяват заедно с кабелите и проводниците да се прокарват и тръби от стомана, мед и различни пластмаси.

Двукомпонентният материал на противопожарната пяна „PYROSIT” NG позволява изработване на хомогенни прегради от пенопласт. „PYROSYT” NG също представлява комбинирана преграда, която позволява прокарването на кабели заедно с тръби.

Пожарозащитният хоросан „PYROMIX” е специална смес без минерални влакна за изработка на кабелни и комбинирани прегради. След добавянето на вода готовата маса може да се въвежда в отворите на ръка или с помпи и преси.

Продуктите на ОБО за противопожарна защита отговарят на всички европейски норми и стандарти за пожарообезопасени инсталации и съхраняване на функционалността им.


Top