РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБО Беттерманн България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО Беттерманн БългарияКачеството на ОБО Беттерманн - решаващо за постигане на най-високи показатели Хранителната индустрия е бранш с изключително високи изисквания, както към качеството на продукцията, така и към сaмия технологичен процес. В стандартите са заложени строги показатели, които следва да бъдат постоянно контролирани – от добива на изходната суровина, през съхранението и преработката й до зареждането на стелажите в търговските обекти. Наред с всичко останало е необходима качествена, безупречно поддържана в хигиенно отношение и надеждна електро-техническа инфраструктура. Почти няма бранш, който да поставя толкова високи изисквания за качеството на продукцията, както хранителната индустрия. Тук са налице изисквания, чието спазване трябва да бъде контролирано постоянно – от добива на изходната суровина, през преработката и транспорта до стелажа в магазина. Затова е необходима издържлива, безупречна в хигиенно отношение и надеждна електротехническа инфраструктура. Марката ОБО разполага с цялостни решения за електротехническото оборудване в хранителната промишленост за подраздели като пивопроизводство, месопреработване, хлебни и сладкарски изделия, рибопреработване, млекопреработване и консервиране. За производството на нашите изделия използваме само материали, които отговарят на високите хигиенни норми на бранша. Най-подходящ за целта е материалът неръждаема стомана, който, заедно с някои висококачествени пластмаси, се доказа при редица специфични изисквания, за които хигиената е от основно значение. Неповлияващият вкусовите характеристики материал не може да бъде повреден дори и от силни химически препарати. В електро-индустрията ОБО е един от водещите производители на висококачествени системи от неръждавейка. Затова лесно изпълнява изисквания например за лесно почистващи се повърхности и хигиенно ориентиран дизайн, предотвратяващ задържане на замърсявания и течности. В обектите на хранителната промишленост от основно значение е хигиената – лесна за поддържане и без необходимост от често обслужване. За тази цел особено подходящи са олекотените системи телени кабелни скари, които не задържат прах и не възпрепятстват почистването дори с обилна струя вода. Богатият асортимент от артикули и размери прави възможно прецизното окабеляване до всяка индивидуална производствена машина. За нашите системи, които осигуряват преноса на електроенергия и данни, от основно значение е лесно съхранимата чистота, която няма нужда от често обслужване. За тази цел са особено подходящи отворените системи от телени скари за кабелополагане и окачване на осветителни тела, които при нужда дори не биха възпрепятствали движението на влагата в помещението. Богатият избор от размери неръждаеми елементи спомага оборудването без нито един пропуск от главното ел.захранване до всяко индивидуално оборудване на машините. В други обекти на хранителната промишленост за предпочитане са затворените кабелоносещи системи. Тяхната гладка повърхност се почиства лесно, а кабелите и проводниците са предпазени от директно замърсяване. Неперфорираните кабелни скари на ОБО заедно с капаците за правите участъци и фасонните елементи позволяват изграждането на затворена система. При необходимост от полагане на малък брой кабели и проводници могат да бъдат използвани електро-инсталационните тръби от неръждаема стомана, комплектовани със съединителни муфи и ъгли. Сред важните обекти от референтната листа на ОБО Беттерманн в хранително-вкусовата промишленост е заводът на „Пиринско пиво” в Благоевград, месопреработвателният завод на „Бони холдинг” в Ловеч, мандрата на фирма „Димитър Маджаров” ЕАД в Стамболийски и др. Характерните за бранша специфични условия на производство, характеризиращи се с влага, твърде висока или ниска температура, наред с високите хигиенни изисквания налагат необходимостта от специфични решения. Всички стандартни продукти и специално изпълнени елементи на ОБО Беттерманн се тестват в нашия специално оборудван сертифициран изпитателен център. Безупречното качество се удостоверява с изпитателни протоколи и сертификати, издавани от референтни лаборатории. Това е възможно само с поддържане на високо качество на производството, непрекъсната инженерна развойна дейност и гъвкава и безотказна логистична организация.

Top