РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБО Беттерманн България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО Беттерманн България



Мълниите и пренапреженията застрашават както материалния свят, така и човешкия живот Около два милиона мълнии годишно падат в една средноевропейска държава, а тенденциите са възходящи. Те попадат както в безлюдни местности, така и в гъсто населени райони и поставят в риск хора, сгради и техника. Само от пренапрежения щетите годишно възлизат на стотици милиони евро. Причина за това е и наличието на многобройни чувствителни електрически уреди, които са неизменна част от нашето ежедневие. А те са особено податливи на пренапрежения и трябва да бъдат защитавани също толкова добре, колкото са защитавани и самите сгради. Според официалната статистика на метеорологичните институти над 1,5 милиарда са мълниите за година в световен мащаб. По 100 падат на всяка секунда някъде по света, а над 30 000 градуса по Целзий е температурата на въздуха в канала на мълнията, чиято скорост на разряд е 300 км/с. 31% от всички електрически повреди са следствие на директни или индиректни попадения на мълнии. Застрахователните фирми регистрират над 450 000 щети на година, предизвикани от пренапрежения. Съвременната техника за управление е постоянно в употреба и е неизменна част от нашето ежедневие. Затова животът ни е изцяло зависим от техническо оборудване, в което всяка година се ивестират милиони. Такива са например и пожароизвестителните инсталации, чиято повреда би могла да застраши множество животи. Попадането само на една мълния наблизо или електрическо смущение са достатъчни, за да извадят една такава система от строя. Подобен би бил случаят и с друга модерна техника, чието спиране би довело до огромни материални загуби. Поради прекъсване например на призводствен процес, загуба на данни, ремонтни дейности и възможните от това системни грешки, които могат да доведат цели предприятия до несъстоятелност. ОБО Беттерманн е сред най-опитните и реномирани прозводители на системи за мълниезащита и защита от пренапрежение в световен мащаб. Принципът на мълниезащита в четири направления заляга в добре организираната система, която е единственaта ефективна защита. 1.На първо ниво в авангарда са уловителите на ОБО, които успяват сигурно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на ОБО предлагат разнообразни решения за почти всяко приложение - от взривоопасни инсталации за биогаз до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали. С около 1500 различни продукта от различни материали ОБО разполага с точната система. Всички те са с най-високо качество, отговарят на стандартите IEC 62305 (VDE 0185-305) и са изпитани според международните и европейски изпитателни критерии от поредицата IEC 62561 (VDE 0185-561). Комини, антени, въздуховоди и други съоръжения също могат да бъдат защитени чрез индивидуални отделно монтирани уловители. Чрез т.нар. токоотводи уловителите се свързват, за да може токът от мълнията канализирано да бъде отведен към заземителната инсталация. 2. Щом токът от мълнията достигне заземителите в заземителната инсталация, 50% от енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните инсталации са свързващото звено със защитните устройства, например пренапреженовите защити. Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОБО разполага с подходящите системи както за мълниезащитно заземяване, така и за фундаментна заземителна инсталация. ОБО предлага съответстваща на нормите заземителна система за всеки вид монтаж с дълготрайна функционалност •Сертифицирани според IEC 62561 (VDE 0185-561) елементи •Решения за всички видове заземления: фундаментно, с външен контур, дълбоко, равнинно •Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала 3. Тук е и ролята на системите за изравняване на потенциала. Системите за изравняване на потенциала служат за безопасно разпределяне на енергията от мълнии, но в същото време предпазват хората и електрическите уреди в сградата. Чрез тях другите 50% от енергията биват безопасно разпределени в системата за изравняване на потенциала (вътрешна мълниезащита). По този начин не може да се получи опасно възникване на искра. Преди всичко е необходимо да бъдат предпазени електрическите уреди и техниката за пренос на данни. Изравняването на потенциала трябва да се осъществява във всяка сграда според IEC 60364 (VDE 0100-534) съотв. IEC 62305 (VDE 0185-305). Това е задължително при всяка нова инсталация или промяна на съществуваща. Изпълнителите на промишлени сгради са длъжни да се съобразяват с изискванията за индустриална безопасност. ОБО предлага системи, съобразени с всички норми и изисквания. Чрез мрежовото изравняване на потенциала и свързване към металните елементи на сградата, например към метални фасади и други се осигурява максимална защита от разлики в потенциала и индуктивни свръзки. 4. Пренапреженията възникват при директни или индиректни попадения на мълнии в системата или поради комутационни превключвания в самата мрежа. Затова пренапреженовата защита не е само защита от мълнии, а и от свързани с преноса смущения. Пренапреженовите защити осигуряват контролирано изравняване на потенциала в електрическата мрежа. Те реагират още преди изолацията на електрическите и електронните уреди да бъде повредена от пренапрежение. Всички пренапреженови защити на ОБО се подлагат на изпитания в специализирания "BET- център" на фирмата в съответствие с нормите и разполагат с петгодишна гаранция. Дългата поредица от международни сертификационни означения говори за високото качество на продуктите. Постоянната ориентация на ОБО Беттерманн към желанията и изискванията на клиентите, както и близкото сътрудничество, са основен приоритет. Служителите на ОБО са на разположение за съдействие при въпроси за продуктите, за монтажа или при необходимост за съдействие при проектирането във всяка фаза и раздел на процеса. Оптимизираните процеси и прецизната логистика допринасят за това продуктите на ОБО да са навсякъде по света в точното време и на точното място. Това прави ОБО Беттерманн най-надежден партньор с висока компетентност, гарантирано качество и дългогодишен опит. e-mail: office@obo.bg, www.obo-bettermann.com

Top