РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБО Беттерманн България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО Беттерманн България 

OБO Беттерманн е сред най-опитните и реномирани производители на системи за мълниезащита и защита от пренапрежения в световен мащаб. Принципът на мълниезащита в четири направления заляга в добре организираната система, която е единственaта ефективна защита.
На първо ниво в авангарда са УЛОВИТЕЛИТЕ на ОБО, които успяват сигурно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на ОБО предлагат разнообразни решения за почти всяко приложение – от взривоопасни инсталации за био-газ до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали.
Щом токът от мълнията достигне ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ в заземителната инсталация, 50% от енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните инсталации са свързващото звено със защитните устройства, например пренапреженовите защити.
Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОБО разполага с подходящите системи, както за мълниезащитно заземяване, така и за фундаментна заземителна инсталация.
Важен елемент от системата за защита са СИСТЕМИТЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА. Те служат за безопасно разпределяне на енергията.

 

• Сертифицирани според IEC 62561 (VDE 0185-561) елементи
• Решения за всички видове заземления: фундаментно, с външен контур, дълбоко, равнинно
• Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала.

 

ОБО Беттерманн България


Top