РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ОБО БЕТТЕРМАННОБО БЕТТЕРМАНН, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО БЕТТЕРМАННОБО БЕТТЕРМАНН И ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ НА БЪЛГАРИЯ От началото на строителството на мегасгради от нов тип ОБО Беттерманн България ЕООД е предпочитан партньор и доставчик на качествена продукция за електроинсталации. Наред с вече познатите и превърнали се в любими места за забавление и прекарване на свободно време обекти, станали популярни у нас като молове, продължава строителството и на големи индустриални бази, които са неизменна част от развитието на националната икономика. На фона на забелязващата се стагнация в определени сфери на бизнеса, е време да изтъкнем факта, че сериозните усилия и мобилизацията в усложнени условия дават положителен резултат и са добър пример. Ситуацията не трябва да се отрича, а де се прави необходимото, за да се решава всеки ден, да се засилва ритъма и продуктивността на работата. В рамките на няколко публикации ОБО ще запознае читателите на „Инженеринг ревю" с някои основни обекти от референтната си листа, чиято реализация говори именно за това. Сердика Център София В този дух на оптимизация и мобилизация на общи усилия приключва изграждането на един от най-мащабните проекти в последните години - "Сердика Център София"- с главен проектант и представител на възложителя EЦE Проектмениджмънт България ЕООД, главен изпълнител Kayi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. и главен изпълнител в част "Електро" и проектантски консултант - Новатек България. Реализацията на проекта съвпадна с началото на новините и прогнозите за утежняващи се условия за работа на световната икономика. Това, за щастие, не доведе до прекъсване на мащабната инвестиция - 50 000 кв.м. търговска площ, разгъната на три нива, и около 35 000 кв.м. административна площ . Този уникален по вида си обем предостави възможност на ОБО Беттерманн да вложи в обекта материали от цялата си продуктова гама. Наред с вече станалите нарицателни с марката "ОБО" кабелоносещи скари, фирмата предложи интелигентни и модерни решения в областта на ефективната мълниезащита, подовите системи, както и задължителните в съвременното строителство продукти, изграждащи противопожарни прегради, предотвратяващи проникването на огън от помещение в помещение при евентуален иницидент и осигуряващи евакуационни пътища за персонал и посетители. Всичко това в съответствие с най-новите разпоредби и изисквания, български и европейски стандарти. На фона на положените съвместни усилия, увенчани със забележителен резултат, ОБО затвърди позицията си на марка, зад която стоят качество, лоялност и професионализъм. "Заедно с ОБО Беттерманн реализирахме един изключително престижен проект, който се нарежда сред най-мащабните в тази категория. Вложените висококачествени материали - кабелоносещи, пожароустойчиви, подови и подподови системи и заземление и мълниезащита, коректното и професионално съдействие, както и гъвкавото сътрудничество са фактори, решаващо важни за успешното изграждане на всеки проект от подобен мащаб.", са част от думите на инж. Христо Ботев, управител на Новатек България, изписани в специално направената за ОБО референция.

Top