ОБО предлага решения, отговарящи на високите хигиенни норми в хранителната промишленост

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Хранителната индустрия е бранш с изключително високи изисквания както към качеството на продукцията, така и към самия технологичен процес. В стандартите са заложени строги показатели, които следва да бъдат постоянно контролирани. Наред с всичко останало е необходима качествена, безупречно поддържана в хигиенно отношение и надеждна електротехническа инфраструктура.

Марката ОБО разполага с цялостни решения за електротехническото оборудване в хранителната промишленост. За производството на нашите изделия използваме само материали, които отговарят на високите хигиенни норми на бранша. Най-подходящ за целта е материалът неръждаема стомана, който, заедно с някои висококачествени пластмаси, се доказа при редица специфични изисквания, за които хигиената е от основно значение.

В обектите на ХВП от основно значение е хигиената - лесна за поддържане и без необходимост от често обслужване. За тази цел особено подходящи са олекотените системи телени кабелни скари, които не задържат прах и не възпрепятстват почистването дори с обилна струя вода. Богатият асортимент от артикули и размери прави възможно прецизното окабеляване до всяка индивидуална производствена машина.

За нашите системи от основно значение е лесно съхранимата чистота, която няма нужда от често обслужване. За тази цел са подходящи отворените системи от телени скари за кабелополагане и качване на осветителни тела, които при нужда дори не биха възпрепятствали движението на влагата в помещението.

Богатият избор от размери неръждаеми елементи спомага оборудването без нито един пропуск от главното ел. захранване до всяко индивидуално оборудване на машините. В други обекти за предпочитане са затворените кабелоносещи системи. Тяхната гладка повърхност се почиства лесно, а кабелите и проводниците са предпазени от директно замърсяване.

Неперфорираните кабелни скари на ОБО, заедно с капаците за правите участъци и фасонните елементи, позволяват изграждането на затворена система. При необходимост от полагане на малък брой кабели и проводници могат да бъдат използвани електроинсталационните тръби от неръждаема стомана, комплектовани със съединителни муфи и ъгли.

ОБО Беттерманн

ЕКСКЛУЗИВНО
Top