АСМ и ITC организират обучение по термография

Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2012 • 07.01.2012

От 12 до 16 март АСМ и Инфрачервания обучителен център (ITC) организират обучение за придобиване на първа сертификационна степен по термография. Курсът включва  запознаване с процедурите, методите и последователността за провеждане на термографски измервания. Участниците получават международно признат сертификат, който отговаря на приложимите стандарти за качество.
Зъвършилите обучението ще могат да извършват професионални експертни оценки като: електрически и механични инспекции, превантивна поддръжка,  диагностика на сгради и покриви, енергийно обследване на сгради и много други. Притежаването на I-ва сертификационна степен от специалисти по термография, е необходимо условие за извършването на оценки и представяне на доклади за индустриални предприятия и фирми от всички области, застрахователни, финансови и банкови институции.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Бластирането е метод за обработка на детайли и повърхности с различни абразивни и неабразивни материали, който се прилага в множество отрасли с цел полиране, матиране, почистване или придаване на текстура. ... още
Роботизирани складови системи - част 2

Роботизирани складови системи - част 2

Напредъкът в областта на роботиката и изкуствения интелект през последните десетилетия и иновативни технологии за мрежова свързаност като Internet of Things превръщат съвременните складове в модерни, високо автоматизирани екосистеми, които ... още
Възстановяване на металорежещи инструменти

Възстановяване на металорежещи инструменти

Всички режещи инструменти в крайна сметка се износват или счупват. Това колко дълъг ще бъде животът на инструмента, преди той да бъде бракуван, зависи от експлоатацията. Презаточването на режещите инструменти е добре установена практика, но въпросът е, кога ... още
Технологични новости при разходомерите

Технологични новости при разходомерите

Тенденцията е към използването на цифрова връзка за изпращане на данни към системата за автоматизация не само за промените в дебита, но и за други променливи, диагностика, калибриране и др. ... още
Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Te трябва да са гъвкави и точни в широк диапазон големини на тока и напрежението, като в същото време запазват безопасността и надеждността си с минимум поддръжка ... още
Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

Интегрални сензори за температура, налягане, влажност и газове

Статията е посветена на новостите при сензорите за температура, влажност, налягане, газове, както и за комбинация от тези величини. Разгледани са сензори в интегрално и хибридно (модулно) изпълнение за монтаж върху платка. ... още

Top