Очакваме ръст в икономиката и през следващите 5 години

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

Паоло Маренго, регионален мениджър на Atlas Copco, и Данчо Данов, мениджър продажби Компресорна техника, пред сп. Инженеринг ревю

Господин Маренго, Atlas Copco е сред все още малкия брой водещи в световен мащаб производители на компресори, които имат собствен офис в България. Какви са целите, които компанията си е поставила, инвестирайки в представителство тук?

П. М. Atlas Copco има собствен център за работа с клиенти във всяка държава-членка на Европейския съюз. Впечатляващият растеж на българската икономика през последните години, стабилният валутен курс, нарастващият поток от чуждестранни инвестиции, политическата стабилност в страната и най-вече усещането, че България е тръгнала по правилния път, са основните причини, които ни насочиха към това решение. България е демократична държава, която в момента изгражда своето бъдеще и Atlas Copco иска да е част от него.

Казвате, че българската икономика е във възход. Колко време, според анализите на Atlas Copco, ще продължи този ръст и кои от промишлените сектори, в които работите, ще засегне най-силно?

П. М. Анализите ни показват поне пет години стабилен растеж на българската икономика. Икономическият ръст е значително по-голям от очаквания за западноевропейските държави, членки на Европейския съюз. Казаното се отнася за индустрията като цяло. Сред най-перспективните сектори нареждаме корабостроителна, циментова, текстилна индустрия и машиностроене.

България е страна с големи възможности и аз съм искрено впечатлен от тях. Въпреки че прогнозите ни са много точни, обикновено реалността се оказва малко по-добра, отколкото сме планирали.

Представителството в страната функционира от есента на 2006 г. На какъв етап е изграждането на търговската структура и какви са плановете ви в тази посока?

П. М. Atlas Copco има две направления - едното е насочено към индустриалния сектор, а другото към строителната и минната индустрия. Всяко направление има собствена организация и общ финансов отдел и логистика. Ефективната структура ни позволява да отговаряме на изискванията на всеки отделен сегмент от пазара и в същото време да запазваме синергията вътре в организацията. Аз отговарям за индустриалната техника, а моят колега Дейвид Шелхамер - за строителната и минна техника за региона на Балканите. В момента имаме офиси в София, Бургас и Русе, както и служители, локализирани по територия на цялата страна.

Как е организирана сервизната дейност на съоръженията с марка Atlas Copco в България?

Д. Д. Нашата структура в България е ориентирана максимално към изискванията на клиентите ни. Разполагаме с няколко сервизни екипа, териториално базирани в София, както и в Северна и Южна България. Това ни позволява в рамките на 2 - 3 часа да бъдем при клиентите ни във всяка точка от страната.

Поддържате ли на склад компресори или поне резервни части за тях?

Д. Д. В България поддържаме на склад всички резервни части и материали, необходими за безотказно функциониране на компресорната техника, както и широка гама от компресори и оборудване за изсушаване и очистване на компресиран въздух.

Европейските изисквания в редица промишлени сектори поставят строги изисквания към използваните компресори. Какви са техническите тенденции в конструктивното развитие на компресорите?

Д. Д. Atlas Copco е сред най-иновативните компании в света. Сред новите ни продукти е винтов компресор, в който не се използва масло. Наред с изключително високото качество на компресирания въздух, използваната технология осигурява и нов стандарт в опазването на околната среда. Компресорите на Atlas Copco са конструирани с оглед осигуряване на висока ефективност, производителност и надеждност при тежки условия на експлоатация. Благодарение на инженерните решения, използвани при производството на тези машини, е постигнат най-голям интервал между техническите обслужвания.

Какво включват съвременните разбирания за енергийна ефективност при компресорите?

С използването на компресори с регулируема производителност се постигат до 35% икономии на електроенергия в сравнение с конвенционалните машини. В повечето компресори на Atlas Copco е възможно вграждането на системи за оползотворяване на топлината, като чрез тях се използва около 80% от енергията, консумирана от електродвигателя.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top