РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ODU ROM, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ODU ROMВсичко от един доставчик! ODU е един от най-иновативните и успешни произво- дители при конекторните системи. Ние разработваме и произ- веждаме широк спектър от системни решения и специфични прило- жения, базирани на струговани и щамповани контакти, за предаване на електрическа енергия и сигнали, газ, светлина или флуиди. От кръгли конектори със заключване, през модулно присъединявани правоъгълни конектори до високонадеждни кръгли конектори - ODUдоставя всичко. Ние предлагаме компонентите от цялата си стандартна продук- това гама, асемблирани според изискванията на конкретния клиент. Това ви гарантира, че ще получите пълен пакет услуги от едно мяс- то, без междинни доставчици по веригата. Благодарение на нашия дългогодишен опит и експертни познания ще избегнете и най-често срещаните проблеми при избора и монта- жа на свързващи компоненти. Конекторните системи ODU осигуряват безспорни предимства: • Изключително голям брой цикли на свързване за икономическа ефективност • Абсолютна надеждност на контактите • Еднозначно определена позиция на контактите за надеждна работа • Пренос на силни токове Предимства за клиента • Над 60-годишен опит • Единствен доставчик за над 100 компании по цял свят • Опит, натрупан от близо 30 договора за разработка годишно • Компания от средния бизнес с високо ниво на мотивация и гъвкавост • Ние правим своите клиенти успешни За подробности, моля, посетете уебсайта на компанията и нашия онлайн каталог. ODU ROM Manufacturing S.R.L. Str. Fundatura Lanii nr. 22 550019 Sibiu, Romania Тел.: 0269 206345 Мобилен: 0748144488 Факс: 0269 221006 Имейл: sales@odu-rom.ro www.odu-rom.ro www.odu.de

Top