РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2011 > Офис за минна индустрия и металургияОфис за минна индустрия и металургия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Офис за минна индустрия и металургияОфис за минна индустрия и металургия ЕООД София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 89А, ет. 6, ап. 33, тел.: 02/ 967 02 06, факс: 02/ 967 02 09, office@omim-bg.com, www.omim-bg.com Предварително проучване, изготвяне на ТИД и доставка на технологично оборудване за: • Преработка на златоносни руди • Преработка на руди за цветни и черни метали • Гравитачна сепарация и флотация • Класиране на фракции под 200 микр. със сита • Добив на инертни материали чрез драгиране • Транспорт на шламове и разделяне на течна и твърда фазИ • Шламови помпи • Флотационни клетки • Облицовки за АГ и топкови мелници • Вакуум филтри (лентови, барабанни, дискови) • Филтърни платна • Маркучи - армирани от 4'' до 22'' • Магнитни сепаратори • Ситови повърхности • Кариерно оборудване • Конвенционални и тръбни лентови транспортьори • Автоматични гресьорки • Бормашини на магнитна маса Weir Minerals Europe - Ltd. Хоризонтални и вертикални шламови помпи за абразивни и корозивни разтвори, хидроциклони, ножови кранове и др.

Други рекламни публикации на Офис за минна индустрия и металургия


виж всичкиTop