Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част II

Начало > ОВК > 26.01.2017

Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част II | Инженеринг ревю, снимка 1
Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част II

С увеличаването на плътността на оборудването в центровете за данни с екстремни топлинни натоварвания конвенционалните охлаждащи системи могат и да продължат да покриват изискванията за контрол на влажността и филтриране на въздуха в помещението, които се променят почти незначително при увеличаване на плътността на инфраструктурата. Обикновено в такива случаи обаче те спират да покриват изискванията за адекватно и надеждно охлаждане. В резултат на това се образуват т. нар. горещи зони, които трудно се повлияват от охлаждане посредством системи с двоен или повдигнат под.

Оптимизацията на пространственото разположение
на сървърните ракове, така че да се образуват т. нар. редуващи се топли и студени коридори (hot and cold aisles), може да повиши ефективността на системите с повдигнат под и е препоръчително да бъде предприето като незабавна мярка при повишаване на плътността на оборудването в центровете за данни.

При този подход сървърните ракове се ситуират "лице в лице"
един спрямо друг. Така охлаждащата струя въздух, насочена към студения коридор, навлиза през лицевата част на всеки сървърен шкаф, преминава през него и се извежда през задната част на шкафа към съответния горещ коридор.
Друг често прилаган подход за оптимизиране на въздухообмена в центровете за данни с висока плътност на инфраструктурата е

затварянето със специални панели на свободните места в сървърните ракове
в които не са монтирани сървъри. Така горещият въздух, които излиза от задната част на шкафовете, не може да се върне обратно към лицевата им част през отворите в рака, образувани от празните места за сървъри.
Сред останалите стратегии за оптимизиране на въздухообмена в центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания са:
- увеличаване на разстоянието между оборудването;
- увеличаване броя на климатиците;
- увеличаване на потока въздух през отворите в системите с повдигнат под.
Всеки от тези подходи обикновено води до известно подобряване ефективността на охлаждането, но нито един не предлага реално и достатъчно само по себе си решение за управление на екстремните топлинни натоварвания.
Ето защо е добре да бъдат взети предвид някои допълнителни

ключови принципи за оптимизиране на охлаждането в центрове за данни
Сред тях е фокусираното охлаждане. При него се обособяват специфични зони в центъра за данни с висока плътност на инфраструктурата, които се обезпечават с насочено охлаждане, тъй като разликите между по-старото и по-новото оборудване създават неравномерно топлинно излъчване в помещението
От изключителна важност при проектирането и изпълнението на охлаждащи инсталации в центрове за данни с потенциал за екстремни топлинни натоварвания е да се предвиди възможност за бъдещо мащабиране в посока разширяване на охладителната система.

Енергийната ефективност е основен фокус
при имплементирането на решения за охлаждане на центрове за данни. Препоръчително, с оглед бъдещата рентабилност на обекта, е да се избират съвременни, високоефективни технологии, които, макар и с по-висока цена за закупуване, гарантират добра разходна ефективност в дългосрочен план. Колкото по-енергийноефективно е едно решение, толкова по-голям принос ще има за общата ефективност на охлаждането в центъра за данни.

Не на последно място, добре е да се заложи на нискорискови технологии
Макар някои оферти на пазара да обещават висока ефективност на охлаждане, е възможно те да не са подходящи за приложение в центрове за данни предвид спецификите на чувствителното оборудване. Ето защо не е препоръчително да се избират неподходящи за този тип обекти системи, които биха могли да повредят критичната инфраструктура в центъра за данни. Такива са например охлаждащите системи, които използват вода като технологичен флуид. При повреда в инсталацията и изтичане на водата, те биха могли да доведат до къси съединения и други повреди в сървърното оборудване.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: центрове за данни, дата центрове, охлаждащи системи, сървърни ракове, комуникационни шкафовеTop