...

Рекламни публикации на ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия


ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
Офис за минна индустрия и металургия ЕООД София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 89А, ет. 6, ап. 33, тел.: 02/ 967 02 06, факс: 02/ 967 02 09, office@omim-bg.com, www.omim-bg.com Предварително проучване, изготвяне на ТИД и доставка на технологично оборудване за: • Преработка на златоносни руди • Преработка на руди за цветни и черни метали • Гравитачна ... още
ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
Алтернативно високотехнологично решение при класиране в затворен цикъл на смилане До преди шест - седем години, класирането на рудата, преди подаване във флотация при затворен цикъл на смилане се извършваше изключително чрез хиндроциклониране. Бидейки почти единствен (изключвайки спиралните класификатори), той се приемаше като безалтернативен, независимо от недостатъците и загубите, които нанасяше и продължава ... още
ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
Офис за минна индустрия и металургия ЕООД София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 89А, ет. 6, ап. 33, тел.: 02/ 967 02 06, факс: 02/ 967 02 09, office@omim-bg.com, www.omim-bg.com Предварително проучване, изготвяне на ТИД и доставка на технологично оборудване за: • Преработка на златоносни руди • Преработка на руди за цветни и черни метали • Гравитачна ... още
ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
CINTASA • Шламови помпи • Флотационни клетки • Облицовки за АГ и топкови мелници • Вакуум филтри (лентови, барабанни, дискови) • Филтърни платна • Маркучи - армирани от 4'' до 22'' • Магнитни сепаратори • Ситови повърхности • Кариерно оборудване • Конвенционални и тръбни лентови транспортьори • Автоматични гресьорки • Бормашини на магнитна маса • Преработка на златоносни ... още
ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
Офис за минна индустрия и металургия ЕООД София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 89А, ет. 6, ап. 33, тел.: 02/ 967 02 06, факс: 02/ 967 02 09, office@omim-bg.com, www.omim-bg.com BETTER RUBBER.BETTER RESULTS. mineral systems DRAGFLOW - ITALY • Шламови помпи • Флотационни клетки • Облицовки за АГ и топкови мелници • Вакуум филтри (лентови, барабанни, дискови) • ... още
ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
Предварително проучване, изготвяне на ТИД и доставка на технологично оборудване за: • Преработка на златоносни руди • Преработка на руди за цветни метали • Гравитачна сепарация и флотация • Класиране на фракции под 200 микр. със сита • Добив на инертни материали чрез драгиране ... още

Фирмени публикации на ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия
Top