РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургияОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургияПредварително проучване, изготвяне на ТИД и доставка на технологично оборудване за: • Преработка на златоносни руди • Преработка на руди за цветни метали • Гравитачна сепарация и флотация • Класиране на фракции под 200 микр. със сита • Добив на инертни материали чрез драгиране • Транспорт на шламове и разделяне на течна и твърда фаза • Шламови помпи • Флотационни клетки • Облицовки АГ и топкови мелници • Филтри (лентови, вакуумни и други) • Филтърни повърхности • Маркучи - армирани от 4'' до 22'' • Магнитни сепаратори • Ситови повърхности • Кариерно оборудване • Конвенционални тръбни лентови транспортьори • Автоматични гресьори • Бормашини за магнитна маса Офис за минна индустрия и металургия ЕООД гр. София тел.: факс: e-mail: web: ж.к. Манастирски ливади бл. 89А, ет. 6, ап. 33 02/ 967 02 06 02/ 967 02 09 office@omim-bg.com www.omim-bg.com Sepro Mineral Systems Corp. Предлага пълна гама оборудване за подготовка и извличане чрез гравитачни методи на злато и други благородни метали: • мелници • гравитационни сепаратори (центрофуги) • сита • гравитационни маси • мобилни инсталации

Други рекламни публикации на ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия


виж всичкиTop