РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургияОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургияАлтернативно високотехнологично решение при класиране в затворен цикъл на смилане До преди шест - седем години, класирането на рудата, преди подаване във флотация при затворен цикъл на смилане се извършваше изключително чрез хиндроциклониране. Бидейки почти единствен (изключвайки спиралните класификатори), той се приемаше като безалтернативен, независимо от недостатъците и загубите, които нанасяше и продължава да нанася на минните предприятия. При класиране с хидроциклони почти навсякъде намираме едни и същи параметри, а именно: •голям рециркулационен товар - от 245 до 500%; •висок процент едри фракции +200 микрона в продукта подаван във флотация (понякога до 25%); •висок процент фина фракция -80 мкр. във пясъците (често повече от 15%). Всичко това води до загуби от добив на шлам (-30 - 20 мкр.). Често тези фракции са най-богати и ако бъдат отделени преди достигането на тази зърнометрия, те ще флотират спокойно и няма да бъдат изхвърляни с хвоста. Загубите от едрите фракции, подавани във флотация, също са обясними. Американската компания DERICK CORPORATION разработи и внедри сита за мокро пресяване, предназначени изключително за класиране на фини фракции. Тяхната ефективност по качество на разделяне е между 95 и 98 % . Ефекта от тяхното прилагане е многостранен: намаляване рязко на циркулационният товар, рязко намаляване на пресмляна руда - респективно на шламови фракции, освобождаване на обем в мелниците и флотационните клетки за основна флотация. Статистиката от редица минни компании, внедрили сита за мокро пресяване, показва че периода на възвръщаемост на инвестициите за тяхното внедряване е между 5 и 8 месеца. ОМИМ ЕООД - изключителен представител на DERICK CORPORATION за България, през последните 4 години след проведени тестове внедри над 10 сита за фино пресяване в Български компании, работещи в областта на добива и преработка на руди за цветни метали и нерудни изкопаеми.

Други рекламни публикации на ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия


виж всичкиTop