ОМИМ въведе в експлоатация нова инсталация в Асарел Медет


В началото на месец септември т. г. фирма ОМИМ ще въведе в експлоатация тестова инсталация към 8-ма мелница в Мелничното отделение на Асарел Медет, съобщи г-н Вакавлиев, управител на ОМИМ. „Инсталацията е изпълнена с четири броя сита на американската компания Derick Corporation, на която сме представител за България. Тестът се състои в замяна на хидроциклонирането при класиране на рудата преди подаване във флотация, при затворен цикъл на смилане със сита за мокро пресяване, предназначени изключително за класиране на финни фракции”, заявиха от ОМИМ.
„Разработеното и внедрено от Derick пет деково сито постига висока ефективност по отношение на качеството на разделяне (95 - 98 %), с многостранен ефект. Резултатът е рязко намаляване на рециркулационния товар, на пресмляната руда, респективно на шламовите фракции и освобождаване на обем в мелниците и флотационните клетки.
Статистиката сочи, че периодът на възвращаемост на инвестицията във внедряване на ситата е между 5 и 8 месеца”, допълни г-н Вакавлиев.Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Чрез внедряване на широка гама иновации в областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в хранително-вкусовия отрасъл се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят ... още
Прахови покрития

Прахови покрития

Ръстът на пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на по-устойчиви решения, създават нови възможности за праховите покрития ... още
Регулатори на налягане за водоснабдяването

Регулатори на налягане за водоснабдяването

Доброто управление на налягането в системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода и обикновено е най-икономичният подход ... още
Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Внедряването на интелигентно измерване и инсталирането на сензори правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии ... още
Полимерни зъбни предавки – част 2

Полимерни зъбни предавки – част 2

Продължението на статията поставя акцент върху различните сфери на приложение, както и върху някои технологични особености и специфики при тяхното производство ... още
Новости при резбонарязването

Новости при резбонарязването

Нарязването с метчик е един от традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. Макар методът да се прилага отдавна в практиката както ръчно, така и машинно съвременните достижения в механичната обработка го превръщат в гъвкава ... още
Безжични компоненти за IoT приложения

Безжични компоненти за IoT приложения

Статията е посветена на елементната база за бурно развиващия се Wireless Internet of Things сегмент. Разгледани са: технологии за IoT; специализирани интегрални схеми; безжични микроконтролери за IoT; безжични сензори и мрежи; модеми; приемо-предаватели, безжични модули, китове и възли ... още
Оборудване за подстанции СН/НН

Оборудване за подстанции СН/НН

Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване на подаденото от разпределителната мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването на линиите за ниско напрежение… Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване ... още

Top