Ондо Солюшънс, Илия Йорданов: Автоматизацията е единственият път към успеха в селското стопанство

Начало > Българската индустрия > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2021 > 21.04.2021

Ондо Солюшънс, Илия Йорданов: Автоматизацията е единственият път към успеха в селското стопанство | Инженеринг ревю, снимка 1


Илия Йорданов, управител на Ондо Солюшънс, пред сп. Инженеринг ревю

Ондо Солюшънс спечели отличието в националния конкурс “Иновативно предприятие на годината 2020” в област “Иновативно новостартирало предприятие” за своето интелигентно решение за автоматизирано управление на земеделските дейности, зад което стоят усилията на екип от агроексперти, софтуерни и хардуерни специалисти. Какъв е подходът за сътрудничество между специалисти от толкова различни области?

Обединяването на експертен потенциал в сферата на земеделието и агрокултурите с този в сферата на дигиталните технологии е ключов фактор за създаването на всяко успешно решение за автоматизация в земеделието от ново поколение.

Нашата система Ondo е симбиоза между хардуер и софтуерно приложение, която предлага дигитална автоматизация на всички важни процеси в земеделието като поливане, торовнасяне, климатичен контрол, мониторинг и пр. Ondo е подходяща за внедряване в оранжерии, лозя, овощни градини, царевица и зеленчукови култури. На базата на обратната връзка от нашите клиенти имаме ясна представа за конкретните ползи от внедряването на Ondo в земеделските площи – те споделят с нас, че постигат до 85% по-ниски разходи за вода в резултат на прецизното управление и контрол на водния ресурс, до 50% по-ниски разходи за енергийни ресурси благодарение на оптимизирана консумация на ток, дизел, газ и други, до 40% по-високи добиви от отглежданите култури, значително намаляване на разходите за тор и препарати и до 60% по-малко загуби, породени от човешки грешки.

 

Разкажете повече за технологията и средствата за автоматизация, които използвате в реализацията на проекта. Какви са предизвикателствата при интегрирането на софтуерния и хардуерния компонент и самото селскостопанско оборудване?

Ondo е технологично решение, базирано на интернет на нещата – посредством данни от сензори ние управляваме дистанционно (жично или безжично) чрез предварително зададени програми капковото напояване, проветряването, торенето и всички процеси в една оранжерия или земеделска площ така, че земеделският процес да се осъществява по-ефективно и по-печелившо, като същевременно пестим на фермерите време и усилия, които те да инвестират в развитие на бизнеса си.

Уникалното при нас е бизнес моделът, който предоставя на нашите клиенти базовото оборудване на достъпна цена и годишен абонамент, формиран от степента на автоматизацията. Това значително намалява първоначалната инвестиция за инсталиране и позволява бързото внедряване на системата Ondo от фермерите и възможността за надграждането й. А в допълнение към лесния начин на управление от мобилен телефон или компютър тя се превръща в безценен високотехнологичен помощник в ежедневието на земеделските производители.

 

Как оценявате настоящата роля на автоматизацията в земеделието у нас и какви са предвижданията Ви за навлизането й в бъдеще?

Автоматизацията е единственият начин фермерите да бъдат успешни. Един от най-съществените проблеми в България обаче е липсата на надеждни общодостъпни национални данни за броя и видовете земеделски стопанства и степента на тяхната цифровизация. Това усложнява нашата дейност по достигането до всички земеделски производители и прави маркетинговите проучвания и професионалното планиране един доста предизвикателен процес. Знае се, че България е на едно от последните места в ЕС по дигитализация на икономиката и това за съжаление в огромна степен важи за земеделието. Затова от ключово значение в момента е да стартират час по-скоро Подмерките 4.1 – “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 – “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони. По-голямата част от средствата по тях идва от инструмента “Следващо поколение ЕС” и целта му е цифровото икономическо възстановяване на сектора в резултат на кризата, причинена от COVID-19. Той ще даде възможност на земеделските стопани да финансират именно автоматизация по напояването, торовнасянето и климатичния контрол в своите земеделски площи. В този смисъл тези мерки са огромна крачка за преодоляването на дефицита от цифрови технологии в българското земеделско производство.

Иначе от постоянната ни комуникация с фермерите в страната стигаме до извода, че има промяна в поколенията в сектора, която оказва силно благотворно влияние върху развитието му – децата на опитните фермери поемат бизнеса от родителите си с нови модерни визии и с все по-голяма отвореност към автоматизацията и цифровите технологии.

 

Каква е дългосрочната Ви визия за развитието на интелигентните решения за земеделие с оглед на автоматизацията в предстоящи Ваши разработки?

Работим постоянно по усъвършенстването на системата и всички наши клиенти получават редовно новите й версии, както и подробна информация за внедрените новости. Целта ни е системата да бъде все по-самостоятелна, да покрива все повече земеделски процеси и да изисква все по-малък ангажимент на фермерите към управляваната площ. Например в момента работим по възможността на база на събраните данни в конкретната земеделска площ по отглеждането на конкретна култура Ondo да създава и прилага готови рецепти за отглеждане на растенията във всеки отделен етап от тяхното развитие, като същевременно адаптира тези рецепти в резултат на постоянния мониторинг и видеонаблюдение в реално време.

Доста сме напреднали и по създаването на Образователен хъб Ondo, който ще предоставя цялото ноу-хау на нашия екип в сферата на агрономството, автоматизацията и дигиталното отглеждане на културите, тъй като това е динамична сфера и фермерите постоянно се нуждаят от съвети и разясняване на възможностите, които има пред тях.


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: Ондо Солюшънс, Ondo Solutions, Ondo, автоматизация, земеделие, селско стопанство, ARC FundTop