Онлайн обучение за инженерен дизайн с решенията на Siemens Digital Industries Software

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2020 • 03.09.2020

 

Георги Стоянов, приложен инженер и лектор в първото онлайн обучение на Солтех ЕООД, пред списание Инженеринг ревю

 

Г-н Стоянов, какво налага въвеждането на нови форми на практическо инженерно обучение?

Светът е изправен пред огромни предизвикателства вследствие на пандемията от COVID-19, която промени индустрията през тази година. Основните задачи, които ръководителите трябва да решат, са обвързани с въвеждането и спазването на необходимите мерки за безопасност на труд, създаването на стратегии за отговор на новите обстоятелства на пазара, запазване на ефективност. В глобален мащаб онлайн комуникацията се превърна в основен инструмент и двигател на бизнеса. Това време показа, че гъвкавостта, бързата модификация на процесите и въвеждането на нови инструменти са ключови за запазване на устойчивост. Нужно е изграждане на екипи и подготовка на кадри, които могат да работят, да се развиват, да оптимизират и успешно да си сътрудничат дистанционно. Изградените умения и качества са преносими и при осъществяването на стратегията за дигитална трансформация, която всяко производство би трябвало да има. Обстоятелствата през 2020 само ускориха настъпващия процес на промяна в начина на работа, който така или иначе е неизбежен, поради бързото въвеждане на иновации, развитие на нови технологии, все по-комплексните взаимодействия между машини, софтуер, роботи, отдели и екипи. Човешкият капитал не е изключение от уравнението и от първостепенно значение остава нуждата да се развиват уменията и знанията на заетите в производствения сектор. Онлайн обучението като способ не е ново и непознато. В България тази форма е масово разпространена в ИТ индустрията и насочена към крайни потребители, но незасегната в индустрията, където има подчертана нужда от повишаване на квалификации, достъп до съвременни технологии и обучения.

 

Кои са предимствата при онлайн обучението? Има ли недостатъци?

Интернет като среда за обучение предоставя много предимства. Това са индивидуалното темпо и график според нуждите на фирмите, липсата на транспортни разходи и загуба на време, постоянен достъп до учебни материали. Индивидуалният подход при онлайн обучението улеснява контакта между лектора и обучаващия се–- комуникацията в реално време предоставя всички необходими инструменти за активно включване в учебния процес, да се задават въпроси, да се установи сътрудничество. Ето защо считам, че обучението в електронна среда не страда от недостатъци.

Програма на Солтех за базово обучение по инженерен дизайн със Solid Edge предвижда тест в края на курса, за да се удостоверят натрупаните знания и умения. Нивото на концентрация и внимание при онлайн форма на обучение също така са по-високи, защото всеки може да последва лекциите в комфортна за него среда, от произволно избрано място и в удобно време, което съгласуваме предварително.

 

Какво показва Вашият опит във връзка с надграждането на знания и умения в индустрията през последните години?

Търсенето на добре подготвени инженерни кадри ясно показва острата нужда от съвременни форми на обучение за повишаване на квалификацията. Надграждането на знанията и уменията трябва да е политика на ръководствата, защото наблюдаваме много добри резултати при наши клиенти. Не е допустим сценарият, в който налице е отлична материална база и машинен парк, а ръст в производството няма, поради липсата на подготвени професионалисти за работа с CAD/CAM софтуер. Солтех, в ролята си на посланик на Индустрия 4.0, остава активен в подкрепата си и в развиването на услуги, организация на уебинари и събития. Дистанционното обучение по Solid Edge CAD е една възможност, която предлагаме с цел да подпомогнем решаването на инженерни предизвикателства при клиенти или да съдействаме на всеки обучаващ се да достигне до решение на проблем във фирмата, в която работи.www.soltec.bg

 


Вижте още от Машини


Top