Онлайн система за измерване разход на сгъстен въздух в Девня Цимент

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2012

В края на месец август т. г. фирма Флекстроник Инженеринг внедри интелигента онлайн система за следене разхода на сгъстен въздух в производственото предприятие на Девня Цимент, съобщиха от компанията. Обект на мониторинг са четирите циментови мелници, оказващи се огромен консуматор на сгъстен въздух.

Мониторинг на разхода на сгъстен въздух
„След оглед със специалистите от Девня Цимент бе взето решение за мониторинг на общо 16 точки”, споделят от Флекстроник Инженеринг и допълват: „За целта бяха подбрани разходомери на фирма IFM Electronic, с която компанията ни има официално инженерингово партньорство и немалък опит по реализиране на доста проекти в страната и чужбина.

Сигналите от разходомерите бяха подадени за обработка към програмируем контролер Симатик S7-300. На база Етернет комуникация и пренос по съществуваща оптична мрежа данните от уредите бяха визуализирани и архивирани от SCADA софтуер WINCC в командната зала на завода. Благодарение на оказаното ни ценно съдействие от специалистите на Девня Цимент и оперативната работа на Флекстроник, обектът беше завършен в срок преди крайния определен.”

От компанията-изпълнител коментират, че идеята за мониторинг на разхода на сгъстен въздух навлиза все по-широко в производствата в България. „Оказва се, че на пръв поглед простият въздух под налягане е един невероятно енергоемък и скъп консуматив. С помощта на мониторинговите системи се локализират и ограничават течовете по трасетата, а също така се калкулира по-добре и себестойността на единица произведен продукт”, информира Александър Александров, управител на Флекстроник Инженеринг.

По негови думи, при подобни проекти се обхваща с един разходомер главната магистрала, след изхода на компресора и отделните консуматори, като по възможност разходомерите се монтират максимално близо до всеки един краен консуматор, обект на мониторинг.

Специфики на проекта
„Работата по проекта започна още през месец май т. г. Трудностите по реализирането му бяха свързани с труднодостъпните места за монтаж и врязването на разходомерите. Заводът работи на 24-часов режим и непланирани престои са абсолютно недопустими.
От друга страна, високото ниво на запрашаемост беше твърде неприятен факт по време на монтажа. Наложи се хората да работят със специално защитно облекло и прахови маски, което от своя страна ни забави до известна степен”, разказва г-н Александров.

За отчитането на разходомерите и с оглед по-голяма точност от измерването са използвани бързите импулсни изходи на всеки разходомер, а сигналите от тях се обработват от бързи броячи на контролера. С оглед постигане на максимална точност от измерването, се калулират броят импулси, постъпили за минута, а визуализацията на показанията и изчертаването на графичните трендове на 2 и 5 минути. „В системата е предвиден абсолютен енергонезависим брояч за всеки разходомер, както и субтотален такъв, отново за всеки разходомер. Освен това се калкулира сборът от консумацията на всички разходомери и се сравнява с главния и на тази база се изчислява сумарният теч на въздух по трасето във всеки един момент. Заложени са горни гранични (потребителски програмируеми) аварийни нива за разпознаване на авариен теч”, заявява в заключение той.Ключови думи: Флекстроник Инженеринг, измерване разход, сгъстен въздух, Девня Цимент, разходомери, контролерНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top