Опаковки за тежки товари

Начало > Инструменти, материали > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2020 > 06.01.2021

Едно от водещите изисквания при товарене, разтоварване и транспортиране на тежки товари е сигурността и безопасността както на самия товар, така и на обкръжаващата среда и работещия в близост персонал. За изпълнението на тази задача се използват различни специализирани средства за опаковане и обезопасяване на тежки товари, които трябва да отговарят на изискванията в приложимите стандарти.

 

Екологични изисквания и стандарти

Съгласно хармонизираното европейско законодателство опаковките, които се произвеждат и оползотворяват, трябва да отговарят на определени критерии за екологичност. Същевременно производителите следва да предвидят мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки или, ако това не е възможно, да се намали количеството отпадъци, генерирани от опаковки, да се предвиди възможност за повторна употреба, рециклиране и методи за оползотворяване.

Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки е основният нормативен акт, който хармонизира националните мерки относно опаковките и отпадъците от опаковки и установява мерки, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки. Тя поставя редица специфични изисквания за производството и състава на опаковките. Те трябва да бъдат произведени така, че обемът и теглото на опаковката да са ограничени до минималните адекватни единици, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена и приемливост както на опакования продукт, така и за потребителя. Още на етап проектиране и производство на една опаковка трябва да се заложи възможност за повторна употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци. Наличието на вредни и други опасни вещества и материали в състава на опаковъчния материал трябва да е сведено до минимум, за да се предотврати появата им в емисии, прах или утайка, когато опаковките или отпадъците от опаковки се изгарят или се депонират.

При производството на опаковката трябва да се предвиди методът на нейното рециклиране на определен процент от теглото на материала. Определянето на този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е направена опаковката.

Биоразградимите отпадъци от опаковки трябва да позволяват преминаване през физично, химично, термично или биологично разлагане, при което по-голямата част от крайния получен материал да се разлага на въглероден диоксид, биомаса и вода.

 

Планиране и съображения при опаковането

Съвременните възможности, които специализираните фирми за консумативи, машини и услуги за опаковане предлагат, осигуряват защита на продукта, оптимизирана така, че да посрещне нуждите на веригата на доставки. Инженерните екипи проектират и тестват решения с различни материали като дърво, шперплат, велпапе с гофрирани слоеве, пластмаса, стомана и комбинации от тях, според специализираните нужди, за да се осигури оптимизираното решение във всеки сценарий.

Изборът на правилно решение за опаковане и транспортиране на тежки и обемисти товари може да бъде улеснен, като се следват няколко основни стъпки и се вземат предвид характеристиките и предназначението на различните типове опаковки. За да достигнат опакованите продукти крайната си дестинация без повреди, като същевременно се спази необходимото ниво на безопасност на персонала и работниците, от решаващо значение е да се отдели време за проучване на правилното решение за опаковане на големи товари.

Съществуват редица проблеми, които могат да затруднят транспортирането на големи товари, на които трябва да се обърне внимание при избора на опаковка и да се вземат специални мерки. Съобразно теглото на товара следва да се избере трайно решение, което да гарантира целостта на опаковката по време на товарене, транспортиране и разтоварване. Опаковката трябва да елиминира риска от повреда в процеса на доставка. Правилната опаковка е особено важна за безопасното доставяне на големи артикули с неправилни форми, които лесно могат да бъдат повредени по време на транспортиране.

По време на транспортните, товарните и разтоварни дейности товарите се манипулират от персонал с помощта на подходящо подемно или помощно оборудване.

Независимо дали се използва мотокар, за да се натовари в камион или се повдига от екип от хора, методът на манипулация трябва да бъде предвиден при вземането на решение за опаковане, така че то да е устойчиво и да позволява безопасното извършване на тези дейности.

Превозът на тежки товари може да включва различни видове транспорт (по суша, въздух и вода). Видът транспорт, който се използва е фактор от значение за избора на опаковка, с която да се защити товарът, тъй като той ще бъде подложен на въздействието на различни натоварвания, които създават опасност от повреда.

Необходимо е да се тестват различни транспортни материали, за да се гарантира, че е избран оптималният вариант, който ще защити товара. Големите транспортни материали обаче не могат да бъдат тествани в стандартни лаборатории. Пренебрегването на тестването на материалите може да изложи товара на риск и е неприемливо по отношение на осигуряването на безопасността на персонала, който транспортира и премества товара.

 

Външна опаковка при обемни и тежки товари

Съществуват различни решения за външна (транспортна) опаковка, които са специално проектирани за големи и обемисти предмети. Едно решение за опаковане и доставка на тежки товари с почти универсално приложение са палетите и скарите. Разликата между двата типа платформи е, че при скарите отсъства долна плоскост, а товарът лежи върху дъсчена шейна или крака. Това прави скарата по-рентабилен вариант, който напълно заменя палетата и улеснява плъзгането на товара (поради намаленото триене). Разликата в конструкцията осигурява много по-добра подвижност на скарата в сравнение с тази на палетата, което е още една причина за производителите да се спрат на по-икономичната и пестяща ресурси възможност при транспортиране на тежки товари. Скарите са много подходящи и за статична основа, тъй като притежават необходимата устойчивост и здравина, за да издържат и стабилизират тежки машини. Освен това скарата заема по-малко място за съхранение, тъй като липсата на долна плоскост дава повече компактност и гъвкавост.

Палетите намират приложение в най-различни области и имат най-различни форми, конструкции, размери и състав в зависимост от конкретните изисквания на областта на приложение. Най-разпространени са дървените плоски палети. По света са приети различни стандартни размери за палетите, с цел улесняване на обръщението им, по-добро запълване на транспортните средства и други. В Европа стандартната по размери палета се нарича европалета (EURO pallet), като нейните размери са 1200х800х144 mm. Палетите и скарите могат да бъдат и с други размери, кратни на тези по-горе (индустриални палети, скари) или на размерите на камионите, а може и да са съвсем различни. Палетите с по-нестандартни размери заемат повече място, тъй като по-трудно запълват оптималното товарно помещение.

Независимо от това дали производителят или доставчикът ще се спре на палети или скари и двете са много добро решение за безопасния превоз и стабилизиране на позицията на обемисти и тежки товари. Съществуват няколко варианта, всеки от които има свои предимства. Пластмасовите палети осигуряват безопасна и стабилна основа, а също така притежават висока товароносимост, почистват се лесно и са устойчиви на корозия и влага. Дървените палети са издръжливи и могат да бъдат изработени по индивидуални размери. Въпреки отсъствието на долна основа те са в състояние да издържат много тежки товари.

Пластмасовите опаковъчни контейнери се използват за материали със средно или тежко тегло и са особено популярни в автомобилната индустрия. Предимството на този тип опаковки е, че с тях се работи по-лесно и са по-достъпни. Пластмасовите опаковъчни системи са доста здрави, почистват се лесно, имат гладка повърхност, която предотвратява замърсяване, и улесняват манипулациите.

Сгъваемите стоманени контейнери са особено удобни за транспортиране на тежки товари, тъй като те могат да бъдат персонализирани според конкретните нужди. Те притежават висока издръжливост на вибрации и други транспортни рискове. Тъй като са сгъваеми, предлагат изключителна компактност при съхранение.

Дървените сандъци притежават много здрава конструкция. Дървото е един от най-трайните материали, когато става въпрос за транспортиране. Някои дървени сандъци са сгъваеми, като осигуряват необходимата структурна издръжливост, като поддържат товара във височина, освен че осигуряват стабилната му основа.

Същевременно с тях се минимизира изискваното място за съхранение. Много фирми предлагат изработване на дървени сандъци по поръчка.

Велпапе или гофриран картон е опаковъчен хартиен материал, съставен от няколко слоя, които придават добра издръжливост на външни въздействия и същевременно запазват пластичността на материала. Трипластното велпапе е съставено от външен и вътрешен слой хартия, като междинният слой е нагънат. Велпапето е еластичен и лек материал. Опаковките от велпапе устояват на удари, влага или резки температурни промени, но все пак тези им свойства са по-ограничени в сравнение с дървените сандъци и каси. При транспортната опаковка в зависимост от вида на продукта, който трябва да се опакова, се избира типът и здравината на велпапето.

Транспортните опаковки могат да бъдат изработени от микровелпапе, трипластно велпапе, петпластно и дори седемпластно велпапе. Според типа нагъване на средните пластове велпапето за транспортни опаковки може да бъде от тип Е – вълна с дебелина до 1,6 mm, тип В – вълна с дебелина до 3 mm и с вълна тип C с дебелина 4,0 mm.

 

Уплътняващи опаковъчни материали

Добрата опаковка на тежки товари освен външна здрава структура, пригодена за улеснено транспортиране, включва също така защитни материали, които уплътняват, изолират и стабилизират продукта в пространството на външната опаковка. Съществуват разнообразни опции за вътрешното опаковане, които спомагат за безопасността на товара.

Според своите функции тези материали могат да служат за блокиране и фиксиране на артикулите, като прихващат товара, закачат го и запълват кухините във външната опаковка. В зависимост от размера и теглото на товара, това може да бъде запълващ гофриран дунапрен, подложки с въздух, аеропласт, както и вложки от разпенен полиетилен. Защитните блокиращи вложки спомагат да се елиминира въздействието на удари и вибрации, възникващи при транспортиране. Гъвкавостта на материала запазва формата му след деформация.

Когато се транспортират артикули от метал, е необходима антикорозионна защита, която включва материали, изолиращи артикула от въздействието на корозията, влагоабсорбиращи агенти и др. Когато опаковката ще бъде изложена на въздействие на екстремни климатични условия, често се планират персонализирани решения с оглед на конкретните условия, уязвимостта на транспортирания товар и начините на транспорт.

За запълване на празните пространства между изделията във външната (транспортна) опаковка се използват различни абсорбиращи ударите материали, като например различни видове разпенени гранули. Експандиращите смеси са друг метод за уплътняване на изделията вътре в опаковката, предпазващи от ударни натоварвания. Тези химически смеси се разширяват в самата опаковка и образуват защитна отливка около товара.

Експандираният полистирол (EPS) се отлива във форми и служи за омекотяване. Той е лек и достъпен. Не е толкова гъвкав както разпенения полиетилен и полиуретан, но дава много добри резултати при чупливи изделия. Разпененият полиуретан (EPU) е гъвкав и мек материал, с топлоизолиращи свойства, което го прави подходящ за широка гама приложения, включително за удароомекотяване на чувствителни стоки.

Често за отделяне и фиксиране на артикулите в транспортната опаковка се използват сепаратори, които могат да бъдат направени от различни материали, включително разпенени материали, пластмаса, гума или велпапе.

 

Чембероване

Полипропиленовата лента (PP) за чембероване намира широко приложение в областта на логистиката при мебелното производство, производство на кашони, велпапе и др. Тя е лека, гъвкава и устойчива на корозия, същевременно е един ефективен и икономичен вариант за осигуряване на товари.

Полиестерният чембер (PET) се използва, когато стандартният полипропиленов чембер не е достатъчно здраво средство за укрепване. PET чемберът издържа до 25% по-високо разрушаващо натоварване в сравнение с други неметални опаковъчни ленти. Качеството на полиестерната лента остава непроменено с времето и не се влияе от ултравиолетовите лъчи.

Металните чембер ленти са необходими при особено отговорни приложения, за опаковане на много тежки товари, стоки с остри ръбове или за опаковане на затоплени продукти.

 


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: опаковане, транспортна опаковка, тежки товари, палети, велпапе, чембероване, опаковъчни материалиTop