Оптимално топлинно управление на електрическите табла с ProClima Web

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2022 • 07.06.2022

Оптимално топлинно управление на електрическите табла с ProClima Web | Инженеринг ревю, снимка 1


Топлинното управление по проекти за индустриална автоматизация и контролни табла предполага интегриране на редица променливи. Софтуерът за топлинно управление, наред с първоначалната верификация на проектните данни, помага на производителите на табла да минимизират времето, прекарано в изчисляване, като същевременно предоставя по-надеждни данни. В дигитална среда редица проекти се изпълняват отдалечено, което поставя нуждата от създаването на по-надеждни софтуерни инструменти, които да доближават максимално проектанти и изпълнители до предприятията, където ще се ползват съответните табла.

 

Често срещани капани при топлинното управление

Най-често срещаните грешки, които се срещат при избора на решение за топлинно управление, са:

  • Неправилни първоначални данни

  • Прекомерно или недостатъчно оразмеряване

  • Грешки, свързани с механичната несъвместимост

  • Избор на погрешни топлинни архитектури

  • Превишаване на вътрешните гранични температури или излизане извън оптималния диапазон на работната температура

  • Липса на резервни части в критични инсталации

 

Изчисляване на решение за топлинно управление

Подходящият софтуер за топлинно управление може да помогне за избягването на тези проблеми. Въпреки това при изчисленията и оценките на сценариите е изключително важно да се разполага със софтуер, който може да определи кога е възможна вентилация и кога е необходимо да се премине към топлинни решения с по-голяма охлаждаща мощност и по-високи енергийни разходи, като например климатици или топлообменници въздух-вода. Всеки софтуер за топлинно управление трябва също така да съдейства за постигането на максимална енергийна ефективност, повишаването на надеждността и изготвянето на документация за всички заинтересовани страни по проекта.

ProClima Web е софтуерен инструмент за топлинно управление, който разглежда всички променливи, необходими за осъществяването на автоматизация и изчисленията на таблото за управление, средно за по-малко от 5 минути, като използва два усъвършенствани алгоритъма. Той е базиран на повече от 20-годишен опит в областта на пасивните променливи във вътрешни и външни среди, включително материал на шкафа, повърхност, монтажно положение, относителна влажност и др. ProClima също така обработва активни елементи, като стойности на разсейването на вътрешното оборудване, разсейването през стените на шкафа съгласно IEC 60890 и 61.439 (част за изчисления на топлообмена през стените) и т.н. Инструментът осигурява широкообхватен и цялостен преглед на всички варианти за топлинни решения, като използва изчисления, извършени съобразно данните, които потребителят предоставя.

 

Изборът на решение с помощта на ProClima винаги гарантира:

  • Енергийна ефективност – софтуерът отчита стойностите на топлоотдаване или поглъщане на шкафа, което само по себе си може да бъде топлинно решение. Стойността на повърхността на шкафа, материалът (полиестер, метал или неръждаема стомана) и мястото на монтаж могат да увеличат или да намалят калориите в значителна степен, вероятно в рамките на киловати. Също така, при сравняването на различни решения ProClima винаги предлага контролер (например термостат, хигростат или хигротерм), свързан с топлинното решение, който да намалява потреблението на енергия на топлинното оборудване през поне 50% от времето.

  • Надеждност на данните – софтуерът разполага с различни вътрешни бази данни, които улесняват валидирането на информацията за механичната съвместимост, загубите на мощност на задвижванията с променлива скорост, PLC контролерите и другото монтирано основно оборудване. Той също така позволява интегрирането на нови източници на топлина, които първоначално не са били взети предвид, и осигурява база данни за външните променливи, включително слънчевото лъчение, за да може те да бъдат интегрирани в алгоритмите и по този начин да се избегнат грешките в спецификациите.

  • Цялостен окончателен проект – програмата завършва с проектен документ, който е готов за разпространение през фазите на продажбата или за подобряване на глобалния проект. Документацията включва цялата необходима техническа информация за бъдещи потребители, като например производители на табла, производители на оригинално оборудване, управители на обекти, дистрибутори или крайни потребители.

 


www.se.com/bg

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top